دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار

توضیحات محصول

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار

 

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه

فصل اول سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )                    1

1-1-  مقدمه                                            1

1-2-  جمع آوری اطلاعات                                  1

1-3-  سیستم اطلاعات مدیریت                             2

1-4-  قدمهای بسط و توسعه MIS                              2

1-4-1- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری          2

1-4-2- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان                      3

1-5-  نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت                  6

1-6-  تعریف سیستم                                    7

1-7-  تکنولوژی اطلاعات                                  7

1-8-  تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات            8

1-9-  آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم                        8

1-9-1- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟                       9

1-9-2- دلایل تغییر سیستم                                  9

1-10-                     تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                            9

1-10-1- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                           10

فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی                             14 

2-1- زبان برنامه نویسی دلفی                                  14

2-1-1- شی گرایی چیست ؟                                   14

2-1-2- رویدادگرایی چیست ؟                                15

2-1-3- ویژوال چیست ؟                                15

2-1-4- عملگرها و انواع دادها                                 15

2-1-5- دستورات کنترلی                               18

2-1-6- شی گرایی                                      20

2-1-7- رویدادگرایی                                       21

2-2- پایگاه داده                                         21

2-2-1- دستور                                        21

2-2-2- استفاده از توابع در Select                              23

2-2-3- دستور Delete                                   26

2-2-4- دستور Insert                                        26

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم                            28

3-1- گزارش شناخت سیستم                                   28

3-2- امکان سنجی                                      28

3-2-1- امکان سنجی اقتصادی                                28

3-2-2- امکان سنجی تکنیکی                                 28

3-2-3- هزینه های متداول برای سیستم                               29

3-3- نیازمندی ها                                     29

3-4- چارت سازمانی                                        30

3-5- شرح وظایف                                       30

3-6- آنالیز فرم                                          31

3-6-1- فرم فاکتور فروشی                                  31

3-6-2- فرم فاکتور خرید                                   33

3-6-3- فرم مرجوعی از خرید                                35

3-6-4- فرم مرجوعی فروشی                                  36

3-6-5- فرم کالا                                       37

3-6-6- فرم دریافت                                        38

3-6-7- فرم پرداخت                                        39

3-7- UML                                            40

3-7-1- Use Case                                       40

3-7-2- Sequence                                       42

3-7-3- Class Diagram                                   44

3-7-4- نمودار CRD                                        45

3-7-5- نمودار CCD                                        45

3-7-6- State Diagram                                   46

فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی                          48

4-1- DSD                                            48

1-4-1- Customer                                       48

1-4-2- Bonakdar                                       48

1-4-3- Kala                                          49

1-4-4- Sale                                          49

1-4-5- Buy                                          50

1-4-6- Cost                                          50

1-4-7- Sarfaslhazine                                    50

1-4-8- pardakht                                       51

1-4-9- Daryaft                                        51

1-4-10- Marjoei – buy                                  52

1-4-11- Marjoei – Sale                                  52

4-2- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار                         53

4-2-1- جدول bonakdar                                 53

4-2-2- جدول buyd                                     54

4-2-3- جدول buyh                                      55

4-2-4- جدول Cost                                     56

4-2-5- جدول Customer                                 57

4-2-6- جدول Daryaft                                   58

4-2-7- جدول Kala                                     59

4-2-8- جدول Marjoei – buy                              60

4-2-9- جدول Marjoei – Sale                              61

4-2-10- جدول Marjoei – buy                             62

4-2-11- جدول Marjoei – buy                             63

4-2-12- جدول pardskht                                 64

4-2-13- جدول Saled                                   65

4-2-14- جدول Saleh                                   66

4-2-15- جدول Sarfaslhazine                              67

4-2-16- جدول tazinat                                  68

4-3- ERD                                            69

4-4- JSP                                             70

4-5- طراحی فرم ها                                        71

4-5-1- فرم اصلی                                      71

4-5-2- فرم طلاهای بدون نگین                                   72

4-5-3- فرم طلاهای نگین دار                                73

4-5-4- فرم مشتریان                                       74

4-5-5- فرم بنکدار                                    75

4-5-6- فرم دریافت                                        76

4-5-7- فرم لیست اسامی بدهکارن                            77

4-5-8- فرم پرداخت                                        78

4-5-9- فرم لیست اسامی بستانکار                               79

4-5-10- فرم مرجوعی از خرید                                   80

4-5-11- فرم گزارش مرجوعی از خرید                             81

4-5-12- فرم مرجوعی از فروش                               82

4-5-13- فرم گزارش مرجوعی از فروش                        83

4-5-14- فرم هزینه                                        84

4-5-15- فرم سرفصل هزینه                                 85

4-5-16- فرم خرید کالا                                86

4-5-17- فرم گزارش خرید ادواری                            87

4-5-18- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                       88

4-5-19- فرم فروش کالا                                89

4-5-20- فرم گزارش فروش ادواری                            90

4-5-21- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                       91

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات                            92

منابع و ماخذ                                        93

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                               صفحه

شکل 1-1- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت                      4

شکل 1-2- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران                     5

شکل 1-3- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف                         6

شکل 3-1- فرم فاکتور فروش                                 31

شکل 3-2- فرم فاکتور خرید                                33

شکل 3-3- فرم مرجوعی از خرید                              35

شکل 3-4- فرم مرجوعی از فروش                              36

شکل 3-5- فرم کالا                                     37

شکل 3-6- فرم دربافت                                      38

شکل 3-7- فرم پرداخت                                 39

شکل 3-7-6-1- نمودار State Diagram کنترل موجودی                  46

شکل 3-7-6-2- نمودار State Diagram کنترل وجه                     47

شکل4-1- جدول bonakdar                                                                                        53

شکل 4-2- جدول buyd                                   54

شکل 4-3- جدول  buyh                                  55

شکل 4-4- جدول Cost                                   56

شکل 4-5- جدول Customer                                    57

شکل 4-6- جدول Daryaft                                 58

شکل 4-7- جدول Kala                                   59

شکل 4-8- جدول Marjoei – buy                            60

شکل 4-9- جدول Marjoei – Sale                            61

شکل 4-10- جدول Marjoei – buy                           62

شکل 4-11- جدول Marjoei – sale                           63

شکل 4-12- جدول pardskht                                   64

شکل 4-13- جدول Sale d                                 65

شکل 4-14- جدول Sale h                                 66

شکل 4-15- جدول Sarfaslhazine                            67

شکل 4-16- جدول tazinat                                68

شکل 4-17- فرم اصلی                                       71

شکل 4-18- فرم طلاهای بدون نگین                            72

شکل 4-19- فرم طلاهای نگین دار                             73

شکل 4-20- فرم مشتریان                                    74

شکل 4-21- فرم بنکدار                                     75

شکل 4-22- فرم دریافت                                76

شکل 4-23- فرم اسامی لیست بدهکارن                             77

شکل 4-24- فرم پرداخت                                78

شکل 4-25- فرم لیست اسامی بستانکاران                          79

شکل 4-26- فرم مرجوعی از خرید                             80

شکل 4-27- فرم گزارش مرجوعی از خرید                           81

شکل 4-28- فرم مرجوعی از فروش                             82

شکل 4-29- فرم گزارش مرجوعی از فروش                           83

شکل 4-30- فرم هزینه ها                                   84

شکل 4-31- فرم سرفصل هزینه ها                             85

شکل 4-32- فرم خرید کالا                                   86

شکل 4-33- فرم گزارش خرید ادواری                              87

شکل 4-33- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                         88

شکل 4-34- فرم فروش کالا                                   89

شکل 4-35- فرم گزارش فروش ادواری                              90

شکل 4-36- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         91

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول