دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

توضیحات محصول

دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

بخش اول- سیستم تبرید جذبی                                              

چند تعریف                                                                                                                           1

تاثیر فشار روی دمای اشباع                                                                                                      2

تبخیر                                                                                                                                   6

مخلوط مایع وبخار                                                                                                                  7

تفطیر                                                                                                                                  10

تبرید و سیستمهای تراکمی تبخیری                                                                                              12              

مبردهای مایع                                                                                                                        13

 

سیکل تراکمی بخار                                                                                                                 19

کاربرد گاز به صورت مبرد                                                                                                      20

تبرید با سیستم جذبی                                                                                                                 24

سیتم جذبی آب وآمونیاک                                                                                                            25

سیستم جذبی تکمیل شده                                                                                                            26              

ویژگیهای آمونیاک به عنوان مبرد                                                                                                29

اجزاء سیستم                                                                                                                           30

خواص آمونیاک و کاربرد آن در صنعت                                                                                        30

طراحی سرد خانه ها                                                                                                                 33

روشهای انجماد                                                                                                                       34

سردخانه ها چگونه طراحی میشوند                                                                                              35

سرمایسش خورشیدی                                                                                                               36

مشخصات سیکل تبرید جذبی آب و آمونیاک                                                                                   37

اواپراتورها                                                                                                                           44

کندانسورها                                                                                                                           55  

بخش دوم – انرژی خورشیدی

پیشگفتار                                                                                                                               55

تاریخچه                                                                                                                               56

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی                                                                                                58

طبیعت خورشید و تابش آن                                                                                                        58

حرکت کره زمین و تغییرات تابش                                                                                               62

حل یک مثال مقدار تابش خورشیدی در مشهد                                                                                66

طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید                                                             69

انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما                                                                                       70

کلکتورهای مسطح خورشیدی                                   72

لوله ها و گذرگاه ها درکلکتورها                           74

انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن                        84

پیش بینی کارکرد یک کلکتور                                                                                                   87

تعیین زاویه برخورد  کلکتور                                                                                                    96

تجزیه وتحلیل  عمل کرد کلکتور ها                            98

مقدار کل تابش خورشیدی                                    104

انتخاب دیگ کمکی ومخزن ذخیره حرارت                         111

سیستمهای آبگرم خورشیدی برای سرمایش                       111

سیستم های ذخیره گرما                                     113

منابع و ما خذ                                                                                                                        114

جداول و پیوست ها                                                                                                                 115

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول