دانلود پروژه روند ساخت لوله در لوله‌سازي اهواز

توضیحات محصول

دانلود پروژه روند ساخت لوله در لوله‌سازي اهواز

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول:

تاريخچه...............................................                  2

نمودار سازماني كارخانه ............................ 5

ليست لوله هاي موجود ............................... 6

فصل دوم: معرفي كارخانه هاي موجود در لوله سازي اهواز

1-2 كارخانه توليد لوله قطر بزرگ ................... 8

2-2 كارخانه هاي توليد لوله قطر كوچك .............. 15

3-2 كارخانه هاي پوشش ............ 18

فصل سوم: مشخصات مواد مصرفي و دستگاه هاي مورد استفاده

1-3 مشخصات مواد مصرفي .............. 25

2-3 دستگاه هاي مورد استفاده در كارخانه ................................................. 26

فصل چهارم: نحوه كار دستگاه ها و تنظيمات آنها ........................................... 27

1-4 ميز تغذيه (Feed Table) ........................... 28

2-4 برش لبه (Edge milling) ........... 28

1-2-4 شرح عملكرد بخشهاي Edge Milling ................................... 29

3-4 دستگاه PRE FORMER ............................ 34

4-4 دستگاه U-PRESS ............................... 37

1-4-4 شرح كار دستگاه U-PRESS ..................... 40

2-4-4 تنظيمات دستگاه U-PRESS ..................... 41

5-4 دستگاه O-PRESS ............................... 42

6-4 دستگاه WASH ................................. 46

7-4 دستگاه END SQUARING .......................... 47

8-4 دستگاه PIPE DRYER ............................. 49

9-4 دستگاه جوش داخلي INSIDE WELDER  ............... 50

10-4 دستگاه جوش خارجي OUTSIDE WELDER  ............. 53

11-4 دستگاه انبساط لوله EXPANDER ................ 55

12-4 دستگاه HYDRO TESTS .......... 64

فصل پنجم: كنترل كيفيت و پژوهش..................... 67

1-5 تضمين كيفيت .................................. 68

2-5 آزمايشگاه كنترل كيفيت ........................ 70

3-5 كاليبراسيون.................................... 75

4-5 بازرسي مواد و محصولات........... 76

5-5 واحد پژوهش و توسعه............................ 78

     فصل ششم: تصاوير

 

     منابع و مآخذ .................................................... 96

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول