پروژه بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چكيده تحقيق ....................................... 1

مقدمه ............................................. 3

فصل اول : كليات تحقيق

بيان مسئله ........................................ 5

ضرورت انتخاب موضوع ................................ 7

پيشينه تحقيق ...................................... 8

اهداف تحقيق ...................................... 10

روش تحقيق ........................................ 11

ابزار تحقيق ...................................... 11

قلمرو تحقيق ...................................... 11

زمان تحقيق ....................................... 11

سوالات تحقيق ...................................... 12

مشكلات تحقيق ...................................... 13

فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق

كاركرد گرايي ..................................... 14

تعريف فنكسيون يا كاركرد .......................... 15

مفهوم كاركرد ..................................... 16

اصول كاركردگرايي ................................. 17

فصل سوم : معرفي كلي روستا

راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب ........... 20

معرفي شهرستان ايلام ............................... 22

موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب ..................... 24

علل پيدايش روستا ................................. 25

موقعيت طبيعي روستا ............................... 26

شرايط اقليمي روستاي طولاب ......................... 27

حداكثر و حداقل دما ............................... 27

عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب ...................... 27

جمعيت روستاي طولاب ................................ 29

تاسيسات و خدمات روستاي طولاب ...................... 30

وجه تسميه ........................................ 33

مذهب مردم روستاي طولاب ............................ 33

زبان مردم روستاي طولاب ............................ 33

وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب .................... 34

ساخت قدرت در روستاي طولاب ......................... 37

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب .... 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك 39

بچه ميري – سقط جنين .............................. 41

آيين روشن كردن چراغ .............................. 44

زايمان و تولد كودك ............................... 45

ناف بريدن كودك ................................... 47

تغذيه و تابوهاي غذاي ............................. 50

رسم پخت آش هفتلان ................................. 51

رسم پخت آش سرچلگانه .............................. 52

لباس نوزاد در چهل روزگي .......................... 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي ........ 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو ................ 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ........................ 59

از شير گرفتن كودك ................................ 60

مراسم ختنه به صورت سنتي .......................... 61

مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب .............. 63

تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب ................ 65

منابع و ماخذ...................................... 67

منابع پايان نامه اي............................... 68

فهرست مصاحبه شوندگان.............................. 69

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول