دانلود پروژه تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال

توضیحات محصول

دانلود پروژه تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال

 

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كليات 2

1-1 مقدمه 2

1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 5

فصل دوم: پايگاه داده فعال 6

2-1 مديريت داده 6

2-2 مديريت قوانين 7

2-2-1 تعريف قانون 7

 • رويداد 8
 •  شرط 12
 • واكنش 13

2-2-2 مدل اجرايي 14

 • اولويت اجرايي در قوانين 16
 • معماري پايگاه دادة فعال 17
 • آشكارساز رويداد 18
 • ارزيابي شرط 19
 • زمانبندي 20
 • اجرا 20

2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 22

2-3-3 NAOS 23

2-4 نتيجه 24

فصل سوم: مفاهيم فازي 25

3-1 مجموعه‌هاي فازي 26

3-2 عملگرهاي فازي 28

3-3 استنتاج فازي 29

3-4 ابهام‌زدايي 29

3-5 نتيجه 30

فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي ........... 31

4-1 تعريف فازي قوانين ..................... 32

4-1-1 رويداد فازي ....................... 33

 • رويدادهاي مركب ................... 35
 • انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب . 37

4-1-2 شرط فازي .......................... 37

4-1-3 واكنش فازي ........................ 39.

4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي ........ 40

4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين ............ 42

4-2-1 آشكارساز رويداد ................... 43

4-2-2 بررسي شرط ......................... 44

4-2-3 اجرا .............................. 44

4-2-4 زمانبندي .......................... 44

4-3 نتيجه ................................. 46

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات ...................................... 47

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی ................ 48

5-1 رونوشت برداری ......................... 49

5-1-1 رونوشت برداری همگام ............... 49

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام ............. 50

5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده...... 51

5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام...... 52

5-2 رونوشت برداري فازي..................... 55

5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري 56

5-3 کميت سنج هاي فازي...................... 58

5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي....... 59

5-3-2 کميت سنج عمومي..................... 60

5-3-3 کميت سنج جزئي...................... 63

5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته.......... 66

5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي.......................................... 68

5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي......... 70

5-6 مثال................................... 72

5-7 کارايي................................. 76

5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق...... 78

5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل....... 79

5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي....... 79

5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل    80

5-8 جمع بندي............................... 82

فصل ششم: پیاده سازی ......................... 83

6-1 Fuzzy SQL Server............................. 83

6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server................ 84

6-3 پیاده سازی تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي 85

6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي 86

6-5 جداول سيستمي مورد نياز................. 86

6-6 مثال................................... 88

6-7 کارهاي آتي............................. 93

مراجع و منابع ............................... 94

واژه نامه لاتین .............................. 96

واژه نامه فارسی ............................. 98

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول