دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

توضیحات محصول

دانلود پروژه تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و  تئاتر نو

 

فهرست مطالب

 

                   مقدمه                                                                   

بخش نظري :

(   تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و تئاتر نو )

موضوع............................................................................................................................................... شماره صفحه

فصل اول :  ادبيات مدرن ؛  تعريف  و  ويژگيها..............................................................................................7

               مقدمه            ................................................................................................................8

     1-1- سبک گريزي..................................................................................................  14

1-2- برجسته سازي ِسبک......................................................................................21

1-3- شيئ گرايي.......................................................................................................23

1-4- انسانيت زدايي..................................................................................................27

1-5- فرم گرايي..........................................................................................................31

1-6- علم گرايي..........................................................................................................35

                  1-6-1- وسواس.................................................................................36

                  1-6-2- تسکين دهندگي................................................................37

                  1-6-3- عينيت گرايي......................................................................38

                  1-6-4- چند گانگي..........................................................................38

                  1-6-5- ادبيات در مقام شاخه اي از دانش.................................41

فصل دوم :  تأثير ادبيات مدرن  بر  تئاتر نو.................................................................................................42

مقدمه...................................................................................................................43

2-1- تعریف تئاتر نو ...........................................................................................  44

2-2- سبک گريزي؛ «گذشته؟...گذشته اي وجود نداشته است!.»..................46

2-3- برجسته سازي سبک در تئاتر نو..................................................................61

                  2-3-1- تلميح،تقليد،هزل...............................................................62

                  2-3-2- چند گانگي زبان در تئاتر نو............................................63

                 2-3-3- کاربست زيبايي شناسي پراکنده....................................65

                                           2-3-4- تکنيک ضرباهنگ............................................................ .66 

2-4- شيئي گرايي؛ « هنوز کيفم هست...چه دلخوشي هايي! »......................69 

2-5- انسانيت زدايي؛ « اين رقص بي قرار با تو مي گويد:دوستم بدار!.»........73

2-6- علم گرايي؛ « قوانين طبيعت؛بي خيال...فريبنده! »؛....................................75

 

 

فصل سوم : تأثير متقابل تئاتر نو  بر ادبيات مدرن.....................................................................................80

مقدمه..................................................................................................................81

3-1-تأکيد بر بدن.....................................................................................................85

3-2-اهميت مکان.....................................................................................................87

3-3-نفي زمان...........................................................................................................88

3-4-جنبش نگاري...................................................................................................90

3-5-خود ويرانگري.............................................................................................. 91

3-6-گرايش به گفتگو...........................................................................................93

پيوست فصل سوم : تأثير تئاتر نو بر آثار« مارگريت دوراس» ...........................................95   نتيجه گيري..............................................................................................................105

فهرست منابع.............................................................................................      107

                                           بخش عملي :

 

نمايشنامة :     چه کسي لباسهاي مرا بر تن مي کند ؟                                      115      

 

چکيدة انگليسي........................................................................................      155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

وجوه ادبي متون نمايشي همواره مورد بحث اديبان ومنتقدين بوده است. عده اي عقيده داشتند که متن نمايشي فقط براي اجراست مانند نت موسيقي که فقط رهبر ارکستر و نوازندگان مي توانند آن را بخوانند و بسياري ديگر متون نمايشي را در زمرة متون ادبي دانسته اند به خصوص وقتي صحبت از متون کلاسيک تئاتر باشد که به شعر نوشته شده اند.

مارتين اسلين ، منتقد مشهور انگليسي نظرياتي جالب دربارة تئاتر « نو » يا آوانگارد قرن بيستم داشته است.او ادبيات نمايشي را از يک سو نمود کاملي از ادبيات زمانة خويش يا ادبياتي که از اوايل قرن بيستم با سنت شکني ها ، ابداعات و گرايشات منحصر به فردش، با سرعت، راهي را با تحول اساسي مي پيمود، مي داند و از ديگر سو، معتقد است که پيوندي محکم بين نمايشنامه به عنوان متن ادبي و اجراي نمايشي آن بر قرار است که بدنة ادبيات سالهاي بعد را متحول ساخته است. آلن رُب گريه يکي از برجسته ترين نويسندگاني است که پايه گذار رمان نو بوده است. او ابداعات زيادي در ادبيات انجام داد از جمله اينکه در اين رمان ها حرکت دَوَراني وجود داشت که انتهاي داستان بازگشتي بود به ابتداي داستان و شخصيت دادن به اشياء از خصوصيات اين نوع رمان ها بود که ما در فصل سوم تأثير رمان نو را بر تئاتر نو بررسي خواهيم کرد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول