دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع و نیروگاهها در محیط gis

توضیحات محصول

دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع و نیروگاهها در محیط gis

 

مقدمه اي بر GIS-----------------------------------  4

تاريخچه ايجاد GIS--------------------------------- 5

عناصر اصلي تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي- 6

منابع اطلاعات جغرافيايي ، ورودي GIS ---------------  8

فرآيند تحليل اطلاعات در سيستم جغرافيايي ----------  12

كاربردها و توانايي هاي سيستم  هاي اطلاعات جغرافيايي  15

روش و مدل پژوهش---------------------------------- 16

گردآوري اطلاعات ----------------------------------  16

اطلاعات مكاني لازم براي ورود به سيستم-------------- 18

خروجي ها ----------------------------------------  19

نقشه هاي موضوعي و نمودارها----------------------- 20

جداول -------------------------------------------  21

فصل دوم

مكانيابي در GIS----------------------------------- 23

فصل سوم

سيستم هاي انتقال قدرت ---------------------------  25

خلاصه اي بر تاريخجه برق--------------------------- 26

آشنايي با مفهوم انتقال و توزيع------------------- 27

اجزا تشكيل دهنده پست----------------------------- 29

جبران كننده هاي توان راكتيو و انواع توان راكتيو-- 31

اصول كار ترانسفورماتور--------------------------- 32

حفاظت هاي ترانس---------------------------------- 35

انواع زمين كردن---------------------------------- 36

ولتاژهاي كمكي------------------------------------ 37

اندازه گيري-------------------------------------- 38

اينترلاكها---------------------------------------- 39

حفاظت-------------------------------------------- 41

عملكرد رله بوخهلتس------------------------------- 42

سيستم آلارم--------------------------------------- 43

انواع شين و شين بندي در پست انتقال توزيع--------- 45

تاسيسات شبكه انتقال------------------------------ 45

توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع---------------- 46

اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي انتقال و فوق توزيع---- 46

برنامه ميان مدت بهبود پايداري و افزايش ايمني شبكه 48

تعميرات خطوط انتقال نيرو------------------------- 48

تجهيزات خطوط و پست ها ي انتقال و فوق توزيع------- 49

تعيين مسير خطوط هوايي توزيع---------------------- 50

فصل چهارم

نيروگاه ها--------------------------------------- 53

شرايط احداث نيروگاه حرارتي----------------------- 51

فصل پنجم

مكان يابي سيستم هاي انتقال قدرت و نيروگاه ها در محيط  GIS      56

تجزيه و تحليل------------------------------------ 57

پروژه پياده ساز ي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه

 انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي استان فارس- 60

 

منابع و ماخذ ------------------------------------  93

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول