دانلود پروژه کشت خاکهای هیدروپونیک

توضیحات محصول

دانلود پروژه کشت خاکهای هیدروپونیک

 

فهرست:

مقدمه

تکثیر گیاهان به روش آبکشت

-            کاشت بذر

-            کاشت در جعبه تکثیر

-            کاشت بذر در بستر خنثی

-            کاشت بذر در محیط مایع

-            تکثیر غیربذری

-            عناصر غذایی

-            ترکیب عناصر در گیاهان

-            عناصر پرمصرف

-            عناصر کم مصرف

-            عناصر غیرضروری

-            نکات مهم در ملایم کمبود در عناصر غذایی

-            روابط متقابل عناصر غذایی

-            کودهای مخلوط

-            pH

-            عناصر غذایی پویا و غیرپویا

-            غلظت عناصر غذایی و عملکرد

-            آماده سازی محلولهای غذایی

-            تغذیه از طری برگ

-            تجزیه محلولهای غذایی

-            روش کشت

-            نکات عمده

-            محیط های نگهدارنده

-            کشت در ماسه – سیستم باز

-            کشت در ریگ سیستم بسته

-            آب

-            پدیده اسمز

-            تعرق

-            آبیاری

-            محیط ریشه

-            نقش ریشه ها

-            روابط جذب عناصر غذایی

-            اثرات رشد گیاهان و آزمون های گیاهی

-            کارایی فتوسنتز

-            کنترل بیماریها

-            کاشت و مدیریت آن

-            گیاهان سازش پذیر با کشت بدون خاک

-            سیستم های متفاوت کشت هیدروپویک

-            سیستم های بدون سوبسترا

-            سیستم های همراه سوبسترا

-            تعاریف کشت گیاهان بیرون از خاک

 

مقدمه

آبکشت یا هایدروپونیک روش نوینی برای پرورش گیاهان است که درآن خاک زراعی بکار نمی رود. پایه و اساس این تکنیک عبارتست از تغذیه گیاه در محلولی که کلیه عناصر غذایی لازم و اساسی گیاه در آن وجود دارد. ریشه گیاه ممکن است یا مستقیما در محلول غذایی قرار گیرد و یا در بستری از مواد خنثی که آغشعته به محلول غذایی است.

فن کشت بدون خاک عناوین مختلفی دارد: آبکشت یا هایدرویونیک ، هوا کشت یا ایروپونیک ، هواکشت معلق، کشت در مایع یا هایدروکالچر ، در این بخش از کتاب سعی میکنیم عناوین فوق را که معمولاً به روش های مختلف آبکشت اطلاق میشود شرح دهیم.

آبکشت ، بمعنای عام خود ، شامل همه روش هایی است که در آنها از خاک استفاده نمی شود و آب در یک زمان هم منبع مواد غذایی و هم وسیله انتقال آن به گیاه بشمار میرود، و باین ترتیب همه عناوین فوق را در برمیگیرد. لفظ هایدرویونیک در اصل از کلمه یونانی «یونوس» بمعنای «کار» مشتق شده است و بمعنای چیزی است «که با آب کار میکند» و در فارسی اصطلاحاً آبکشت خوانده میشود. ولی در عمل آبکشت اختصاصا به یکی از روش های کشت بدون خاک گفته می شود که در آن گیاهان در بستری از مواد خنثی که آغشته به محلول غذایی است پرورش مییابند. در حالیکه بستر به زمین متکی است. در این کتاب آنجا که روش های مختلف شرح داده میشوند، آبکشت بمعنای اختصاصی خود بکار رفته است. روش های  دیگر آبکشت را بترتیب زیر می توان توصیف کرد:

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول