پروژه طـراحـي پستـهاي فشـار قـوي (سيستم زمين)

توضیحات محصول

پروژه طـراحـي پستـهاي فشـار قـوي (سيستم زمين)

 

اتصال زمين يا ارت

    بسياري از خطرات براي اشخاص و تاسيسات الكتريكي بر اثر وجود سيستم اتصال زمين ضعيف يا عدم وجود اتصال زمين تجهيزات الكتريكي به وجود مي آيد. يك سيستم فشار ضعيف زمين شده نسبت به يك سيستم زمين نشده حوادث كمتري براي كاركنان در بر دارد. در يك سيستم زمين نشده با وجود متعادل بودن ولتاژ فازها ، تماس عمدي يا اتفاغي با هر كدام از فازها ممكن است خطر شوك الكتريكي جدي در بر داشته باشد.

مادامي كه يك اتصالي به زمين (ارت فالت) روي يك فاز سيستم زمين نشده يا سيستم زمين شده رخ مي دهد، شخصي كه با يكي از فازهاي ديگر سيستم و زمين تماس مي‌گيرد، تحت ولتاژي برابر  برابر ولتاژ سيستم داراي نول زمين شده قرار مي گيرد.

از ديگر خطرات عدم وجود سيستم اتصال زمين مناسب، خطر آتش سوزي و خسارت سنگين تجيهزات  و تاسيسات است پس يكي از راههاي پيش گيري از حوادث جاني و تاسيساتي داشتن اتصال زمين مناسب مي باشد.

 

ارت يا زمين كردن[1] 

   اتصال زمين يا ارت شامل يك اتصال مصنوعي برق به زمين است كه مقاومت بسيار كمي براي عبور جريان دارد. در حقيقت كلمه «زمين» د ركارهاي برقي به زمين داراي پتانسل صفر اطلاق مي شود وقتي كه يك نقطه از شبكه زمين شود آن را تك زميني[2] و وقتي كه در نقاط مختلفي زمين شده باشد، آن را چند زميني[3] مي نامند.

زمين كردن و يا ارت نمودن يك سيستم الكتريكي، فرايند اتصال همه قطعات فلزي يا بدنه هاي فلزي دستگاههاي الكتريكي( به غير از هادي هاي اصلي مدار برق) به زمين مي باشد و هدف از آن انتقال هر نوع نشتي انرژي الكتريكي در بدنه فلزي دستگاهها به زمين به منظور حفاظت جان كاركنان يا تجهيزات است

هر سيستم اتصال زمين يا ارت داراي دو قسمت جدا ولي مرتبط مي باشد:

الف ـ يك هادي يا سيم كم مقاومت براي همبندي يا اتصال بدنه هاي فلزي دستگاههاي الكتريكي

ب ـ  يك الكترود يا دسته اي از الكترودهاي قرار داده شده در زمين

دستيابي به يك سيستم اتصال زمين خوب يا داراي مقاومت استاندارد ممكن است مشكل باشد ولي عوامل اصلي تعيين كننده شامل شكل و جنس الكترود و مقاومت مخصوص خاك است و در حقيقت زمين هادي الكتريسته است و مقاومت آن بستگي به نوع تركيبات خاك دارد مثلا در قسمتي كه شن و ماسه خشك و قلوه سنگ مي باشد مقاومت زمين خيلي زياد بوده  ولي خاك مرطوب و رس داراي مقاومت كم است

استفاده از زمين به منزله يك سيم براي برگشت جريان

   اگرچه مقاومت زمين به طور نسبي زياد است ولي هادي جريان بوده، آن را در جهات مختلف نقاط زمين عبور مي دهد همين امر باعث مي شود كه سطح مقطع مسير عبور جريان افزايش يابد  و مقدار شدت جريان كمتر شود به اين ترتيب افت ولتاژ نيز كمتر مي شود. (V=IR)

از خاصيت هدايت زمين جهت برگشت جريان در سيستم هاي توليد و انتقال نيرو استفاده مي شود و جريان بارهاي نامساوي از طريق زمين به منبع توليد نيرو برگشت مي كند براي مثال، در شكل زير اگر جريان فاز A بيشتر از دو فاز ديگر باشد جمع برداري جريانها در نقطه N (نول) صفر نبوده جريان اضافي از طريق زمين  به منبع نيرو برگشت  مي نمايد.

 

 

 

 

 

 

شكل شماره 21ـ برگشت جريان از طريق زمين

 

همچنين چنانچه در يكي از فازهاي سيستم، اتصالي بروز كند (مثلا مقره خط بشكند و با زمين تماس پيدا كند  يا اين تماس در اثر برخورد شاخه درخت و غيره باشد) جريان از طريق زمين برگشت مي نمايد. معمولا براي رفع اين اتصالي با استفاده از دستگاههاي حفاظتي رله ، جريانهاي اضافي و جرياني كه در نقطه خنثي عبور مي كند ، اندازه گيري مي شود و قسمت معيوب از سيستم جدا مي گردد. در ضمن هنگام اتصال زمين شدن هر يك از فازها ولتاژ دو فاز ديگر افزايش مي يايد. بنابراين زمين كردن نقطه خنثي سبب مي شود كه در افزايش اين ولتاژ محدوديت حاصل شود در نتيجه، سيستم در مقابل ازدياد ولتاژ حفاظت گردد.[1] Grounding

[2] Unigrounded

[3] Multi Gronded

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول