دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

توضیحات محصول

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

 

فهرست مطالب

فصل 1......................................

سخت افزار شبكه ............................

-         شبكه هاي محلي..........................

-         شبكه هاي شهري .........................

-         شبكه هاي گسترده .......................

-         شبكه هاي بي سيم .......................

-         شبكه هاي خانگي.........................

-         شبكه بندي..............................

فصل 2....................................

نرم افزار شبكه ..........................

-         سلسله مراتب قرارداد....................

-         اصول طراحي لايه ها .....................

-         خدمات اتصال گرا و بي اتصال.............

-         عمليات خدمات ..........................

-         رابطه بين خدمات و قراردادها ...........

مدل هاي مرجع ............................

-         مدل مرجع OSI...........................

-         مدل مرجع TCP/IP.........................

فصل3.....................................

لايه طراحي شبكه ..........................

*اصول طراحي لايه شبكه ....................

- راه گزيني بسته به روش ايست و انتظار....

- خدماتي كه براي لايه انتقال تهيه مي شود..

- پياده سازي خدمات بي اتصال .............

- پياده سازي خدمات اتصال گرا ............

فصل 4....................................

- سرويس دهنده هاي نام و اصول مديريت شبكه

فصل  5...................................

امنيت شبكه ..............................

- رمزنگاري...............................

- اصل افزونگي............................

- اصل تازگي..............................

- امضاهاي ديجيتال........................

- امنيت IP...............................

- ديوار آتش..............................

 

 

 

 

خرید این محصول

 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول