جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران

توضیحات محصول

دانلود جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران

 

فهرست مطالب

عنوان: جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران

مقدمه؛

فصل اول؛ كليات تحقيق

1-1        طرح مسئله

1-2        هدف تحقيق

1-3        اهميت تحقيق

1-4        فرضيه  تحقيق

1-5        قلمرو تحقيق 

1-6        روش شناسي تحقيق

1-7        محدوديت هاي تحقيق

1-8        ساختار تحقيق

1-9        كليه واژگان

فصل دوم؛ ادبيات و مباني نظري تحقيق

2-1- جغرافياي تاريخ، اجتماعي و امنيتي

2-1-1 - پيشينه نژادي ـ تاريخي

2-1-2 - بررسي جغرافيايي و بستر اجتماعي ـ آييني كردها

2-2 – پراكندگي كردها

2-2-1- كردهاي تركيه

2-2-2- كردهاي عراق

2-2-3- كردهاي ايران 

2-2-4- كردهاي سوريه

2-2-5- بررسي مهاجرت كردها به جمهوري هاي سابق شوروي و غرب

2-3- موقعيت ژئوپوليتيكي كردستان عراق

2-4- بررسي ترتيبات ژئوپوليتيكي ـ نظامي كردستان عراق

فصل سوم؛ يافته هاي تحقيق: اوضاع سياسي ـ اجتماعي كردستان از شكل گيري عراق تا فروپاشي رژيم بعث

3-1- پايان قيوميت انگلستان و شكل گيري عراق

3-2- مفاد قرارداد 1970 بين كردها و رژيم عراق

3-3- جنگ ايران و عراق و وضعيت كردها

3-4- جنگ دوم خليج فارس و كردها

3-5- تحولات داخلي كردستان مستقل

3-6- سياست خاورميانه اي امريكا و مسئله كردستان

3-7- كردستان و فدراليسم

فصل چهارم؛ اثبات فرضيات

4-1- بررسي الگوي فراليسم قومي

4-2- اثبات فرضيه بين المللي شدن عراق و منافع مناقشات قومي

فصل پنجم؛ نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

ضمائم

كتاب شناسي


مقدمه

خاورميانه در طول ساليان در يك افق صد ساله از قرن بيستم همواره كانون بحران و بستر مناقشات متعددي بوده است. همواره بحث از اهميت مكاني خاورميانه و دارايي هاي طبيعي كشورهاي اين منطقه است كه اين حوزه از جغرافيا را به مركزي پرنقش و ناآرام تبديل كرده است.

اما بحث اقليت هاي قومي نيز وجه ديگري از ويژگي هاي اين منطقه است كه به موضوع مناقشه آميزي در درون دولت، ميان مرزها، ميان دولت ها و نهايتاً در وخيم ترين سطح آن موضوع كشمكش قومي با يك دولت مستقل است. عدم درك درست و ناكافي از حقوق اقليت ها به ويژه اقليت كردي كه به شكل چند تكه در ميان دول ايران، تركيه و سوريه پراكنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زاي سياسي درون دولتي و ميان دولتي بوده است.

آگاهي اقليت ها به حقوق اساسي و طبيعي خود كه مورد تأكيد نوانسيون حقوق اجتماعي ـ سياسي، اعلاميه حقوق بشر و بخشهاي مختلف سازمان ملل است همگي مي تواند به نوعي به برجسته شدن بار ژئوپوليتيكي چنين فضاهايي بيانجامد. حمايت از گروههاي قومي، مذهبي و نژادي از ديرباز در حقوق و سياست بين الملل مطرح بوده است. ظهور كشورها در قالب هاي دولت ـ ملت طي قرون شانزدهم و هفدهم و پيدايش ترتيبات حقوق بين الملل كه بازتابي از اين نظام بود، توجه به گروه هاي اقليت را ضرورت بخشيد. با اين حال مسئله اقليت ها در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه پس از فجايع جنگ جهاني دوم بار ديگر توجه بسياري را به خود جلب كرد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول