تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

توضیحات محصول

دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

 

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه....................   6

1-2- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین...........   8

1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید............................   10

1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی......   12

 

فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی

 

2-1- کلیات....................................................................   15

2-2- پیدایش آبهای زیرزمینی............................................   18

2-3- اهمیت آبهای زیرزمینی.............................................   18

2-4- انواع سفره های آب زیرزمینی....................................   19

2-5- پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار.......................   22

2-6- معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه .........................   27

2-7- اثر چاهها بر یکدیگر.................................................   33

 

فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی

 

3-1- روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک..............................   37

3-2- روشهای ژئوفیزیک سطحی..........................................   38

   3-2-1- روش مقاومت الکتریکی...................................................    38

   3-2-2- روش لرزه نگاری............................................................    41

3-3- روشهای تحت الارضی.................................................   49

  3-3-1- حفاری آزمایشی و لوگهای زمین شناسی.................................    50

  3-3-2-روشهای ژئوفیزیک............................................................     52

 

 

 

 

فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی

 

4-1-جریان یک بعدی................................................   67

  4-1-1- آبخانهای محبوس...................................................    67

  4-1-2- آبخانهای غیر محبوس.............................................    68

  4-1-3- آبخانهای تراوش کننده.......................................    69

4-2- جریان شعاعی در چاهها.....................................    70

  4-2-1- آبخانهای محبوس...................................................    71

  4-2-2- آبخانهای آزاد..........................................................   73

  4-2-3- آبخانهای تراوش کننده..............................................    77

4-3-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت............................   79

  4-3-1- سیستم رودخانه- آبخانه...............................................   79

  4-3-2-سیستم چاه و آبخانه...............................................   80

4-4-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه..................................   94

  4-4-1- چاه در نزدیکی رودخانه................................................    94

  4-4-2- چاه در نزدیکی مرز غیر قابل نفوذ....................................   95

  4-4-3- چاه در نزدیکی مرزهای دیگر..........................................   102

4-5- جریان به چاههای ناقص..........................................    103

4-6- تداخل چاهها..........................................................   107

  4-6-1- افت پیرامون چاههای متداخل...........................................    110

  4-6-2- دبی چاههای متداخل(مزاحم)............................................    113

  4-6-3- تاثیر بهره برداری از حوزه چاه در یک منطقه....................    114

 

فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی

 

5-1- بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی............................     117

5-2- پمپ ها.....................................................................     123

  5-2-1- ائولن ها (چرخابهای بادی)....................................................     123

  5-2-2- پمپ های الکتریکی.............................................................      123

5-3- گزینش پمپ، آزمایش دبی..............................................     126

5-4- چاه عمیق....................................................................    129

  5-4-1- روشهای حفاری چاه عمیق......................................................     130

  5-4-2- تشکیلات چاه عمیق................................................................    131

5-5- قنات............................................................................    137

  5-5-1- جریان آب بطرف قنات..............................................................    139

  5-5-2- محل قنات..............................................................................    140

  5-5-3- حریم قنات..............................................................................    142

  5-5-4- لایروبی قنات...........................................................................    143

5-6- تغذیه لایه آبدار استخراج شده.............................................   143

  5-6-1- شعاع عمل چاهها.....................................................................    144

  5-6-2- بالا امدن و یا برگشت آب (جبران)................................................    144

  5-6-3- آزمایش با دبی ثابت..................................................................     144

5-7- سدهای زیرزمینی.............................................................     145

 

فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

 

6-1- تعریف...........................................................................   146

6-2- هدفهای تغذیه مصنوعی.....................................................   146

6-3- لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق خشک و نیمه خشک.............................................................................   147

6-4- اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی..............................   148

 6-4-1- مروری بر کارهای انجام شده......................................................   149

 6-4-2- گزینش مکان...........................................................................   153

 6-4-3- منابع آبی................................................................................   154

 6-4-4- روشهای تغذیه مصنوعی............................................................   154

6-5- استخرهای تغذیه..............................................................   155

6-6- روش ساختن استخر های تغذیه...........................................   158

6-7- نگهداری استخرهای تغذیه.................................................   160

6-8- طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی.  161

 6-8-1- گزینش بده...............................................................................   161

  6-8-1-1- آبیاری غلات و علوفه دست کاشت...............................................................   162

  6-8-1-2- آبیاری سیلابی مراتع ...............................................................................    162

  6-8-1-3- آبیاری سیلابی جنگلهای دست کاشت...........................................................     162

  6-8-1-4- تغذیه مصنوعی.......................................................................................    163

6-9- تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست)........   164

 

منابع..................................................................................   166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه

 

 1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه

 

 با در نظر گرفتن اهميت آب زيرزميني در تمدن شرق، اين انديشه ايجاد مي‌شود كه چرا مدارك اندكي در مورد نظريات مربوط به منشأ اين آبها وجود دارد. انديشيدن در اين مسايل توسط يوناني‌ها صورت گرفته است، ولي با وجود تفكر زيادي كه در مورد منشأ آب‌هاي زيرزميني نموده‌اند، پيشرفتي بسيار جزيي نصيبشان شده است. اين عدم موفقيت با پيشرفت غيرقابل تصوري كه در فلسفه و رياضيات نموده‌اند تعجب آميز است. يكي از علل ممكن عدم پيشرفت آنها در نظريه آب‌هاي زيرزميني، پافشاري «افلاطون» و ديگر فلاسفه بود در اينكه «فلسفه و علوم، كم و بيش از نظر آزمايش‌ها، مشاهدات واقعي و كاربردهاي عملي با يكديگر اختلاف دارند» بدين ترتيب شكافي عميق بين تجربه و نظريه به وجود آمد. اهميت پندار يوناني در مكتب علمي‌ي است كه ريشة 2000 ساله دارد. اعتبار نوشته‌هاي يوناني در مورد علوم زميني در مكتب «البرتوس ماگنوس» (1280ـ1206 ميلادي) و «توماس اگيناس» (1274ـ1225 ميلادي) در قرون وسطي (1450ـ1250 م) به اوج خود رسيد. اين اعتبار بر حال تا حدود 200 سال پيش نيز به قوت خود باقي ماند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول