تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

توضیحات محصول

دانلود پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

 

       – مقدمه....................................................................................................2

فصل اول :

        – اساس كاردستگاههای اندازه‌گيری ......…………….…......………........…….... 3      

        – اساس کارکنتورالقایی تکفاز..........................................................................5

فصل دوم :

–آشنایی با میکروکنترلرهای AVR .................................................................6

       – مشخصات میکروکنترلرATmega16...........................................................9

–       مشخصات میکروکنترلرATmega8...........................................................11

فصل سوم :

EEPROM –       های خانواده AT24CXX..........................................................13

 –       ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI...........................................................15

       – صفحه کلید ماتریسی ................................................................................16

فصل چهارم :

       – برنامه نرم افزاری شارژر.........................................................................17

       – طرح شماتیک سخت افزارشارژر................................................................25

       – برنامه نرم افزاری کنتور..........................................................................26

       – طرح شماتیک سخت افزارکنتور..................................................................31

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.

عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.

 

 

 

 

 

 

اساس كار دستگاههای اندازه‌گيری: 

اساس كاركليه دستگاههای اندازه‌گيری عقربه‌ائی براساس تأثيرميدان روي سيم حامل جريان است كه مكانيسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گيری با قاب گردان كه در داخل ميدان قرار گرفته دراثر عبورجريان(به نسبت جريان ورودي) عقربه حركت خواهد نمود و برای اينكه با سرعت حركت نكند از يك خفه كن استفاده می ‌شود بنام آمپر يا دمفينگ.

نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی٬ قاب گردان٬ حرارتی٬ دینامیکی... که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود. 

كنتورهای اندازه ‌گيری الكتريكی

كنتوروسيـله‌اي است جهـت سنجش انـدازه‌گـيری انرژی مصرفی برق كه قدرت مصرفی را نسبت به زمان ثبت می ‌نمايد. و واحد آن اگرP كيلووات و t ساعـت بـاشـد.

 W = P.t    ژول = وات ثانيه                                

چون واتهای مصرفی نسبت به زمان ثانيه خيلی خيلی زياد است لذا با واحد بزرگتركيلووات ساعت سنجيده خواهد شد و اعدادی كه نمراتوركنتورنشان می‌دهد براساس همين واحد است.

وات ثانيه    

انواع كنتور: كنتورها با توجه نوع برق مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند:

    1-كنتورجريان مستقيم       

    2-كنتورجريان متناوب :

          الف- کنتورواته یا موثر تکفاز  

           ب- کنتوردواته یا غیرموثر سه فاز    

كنتورجريان متناوب واته كنتوری است كه مقدار انرژی مصرفی مفيد (وات) را مي‌سنجد.

كنتورجريان متناوب دواته كنتوری كه مقدار انرژی مصرفی غيرمفيد (دواته يا وار) را اندازه گرفته و به آن وارمتر نيز گويند.                                                                                                              مجموع دو قدرت واته و دواته را قدرت ظاهری گويند كه بصورت برداری جمع می ‌گردد. که ولت آمپر واحد آن خواهد بود.

 

وسيله‌ائی كه قدرت ظاهری را اندازه بگيرد نداريم بنابراین ازدو وسيله ولتمتروآمپرمتراستفاده نموده و حاصل را در همديگر ضرب می ‌كنيم.

اگر دستگاهها سه فازه باشند اساس كاربرای سه فازه طراحي شده مثل سه كنتور تكفاز است.

 

البته اين فرمولها در جريان متعادل سه فاز صادق است و اگرنامتعادل باشد بايد جزبه جزاندازه گرفته شود و بعد با هم جمع شود. در اينجا به اساس كاركنتورتكفازمتناوب اكتفا می ‌كنيم.

قستمهای مختلف كنتور القایی تکفاز (مؤثر)

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول