پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني كامپيوتر طراحي و پيا ده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري

توضیحات محصول

دانلود پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني كامپيوتر طراحي و پيا ده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري

 

عنوان                                                                         صفحه

 

 

چكيده .........................................................................................................................  1

مقدمه ..........................................................................................................................  2

فصل اول :تعريف و امكان سنجي مسئله....................................................... 3

1-1        تعريف مسئله ..................................................................................................  4

1-2        اهداف مسئله ..................................................................................................  4  

              1-2-1  اهداف كلي .................................................................................  4

               1-2-2 اهداف جزئي ...............................................................................  4

1-3    كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع ................................................................  5

1-4     امكان سنجي ..................................................................................................  5

فصل دوم: تجزيه وتحليل وطراحي سيستم ..........................................................  6

2-1        تعريف كامل مسئله .........................................................................................  7

2-2        دياگرام متن ..................................................................................................... 8  

2-3        دياگرام گردش مستندات .................................................................................  9

2-4        نمودار DFD ................................................................................................. 10

            2-4-1 نمودار DFD سطح 1 ....................................................................  11

            2-4-2 نمودارDFD  سطح 2 ....................................................................  12

            2-4-3 نمودارDFD  سطح 3 ...................................................................  13

2-5    شرح فرم هاي ورودي و خروجي ..................................................................  14

2-6    نمودارERD  ............................................................................................. . 15 

2-7    بانك اطلاعاتي وتعيين ويژگي فيلد ها ........................................................... 16

2-8    طراحي محيط گرافيكي كاربر(GUI) ...........................................................  17

          2-8-1 طراحي منوها ..................................................................................  18

        2-8- 2  طراحي فرم هاي ورودي..................................................................  19

        2-8-3   طراحي فرم هاي خروجي ...............................................................  20

فصل سوم: پياده سازي سيستم .........................................................................   21

3-1        ويژگي ها وعلل انتخاب زبان برنامه نويسي.................................................   22

3-2        ويژگي ها وعلل انتخاب زبان پايگاه داده .....................................................  23

3-3        تشريح زير برنامه هاي توليد اطلاعات ..........................................................  24

فصل چهارم: راهنماي اجراي برنامه ..................................................................... 25

4-1     سخت افزار مورد نياز .....................................................................................  26

4-2     نرم افزار مورد نياز  ........................................................................................  27

4-3   نحوه نصب برنامه .........................................................................................  28 

4-4   تشريح نحوه اجراي برنامه ...........................................................................  29

 

نتيجه گيري و پيشنهاد ها................................................................................

منابع و مآخذ ..................................................................................................

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول