پارك چيتگر

توضیحات محصول

دانلود پروژه پارك چيتگر

 

فهرست عناوين

عنوان                                                                                      صفحه

1-                       مقدمه

2-                       ضرورت تحقیق 

3-                       کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر

  3-1- موقعیت و وسعت پارک

  3-2- تارخچه پارک

  3-3- آب و هوای پارک

      3-3-1- درجه حرارت

      3-3-2-بارندگی

      3-3-3- باد

  3-4- پستی و بلندی

  3-5- ژئومورفولوژی

  3-6- سنگ شناسی

  3-7- خاک شناسی

  3-8- هیدرولوژیچ

  3-9- ترکی توده های درختی

عنوان                                                                           صفحه

  3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی

4- عوامل مخرب پارک

  4-1- عوامل مخرب غیر زنده

  4-2- عوامل مخرب زنده

 5-روش بررسی

  5-1- روش آماربرداری

  5-2- تعداد قطعات نمونه

  5-3- مساحت قطعات نمونه

  5-4- شکل قطعات نمونه

6-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه

  6-1- مشخصه های کلی

  6-2- مشخصه های کمی

  6-3- مشخصه های کیفیگ

7- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری

  7-1- نتایج کمی

      7-1-1- مساحت قطعات جنگلکاری شده

عنوان                                                                                  صفحه

7-1-2- ترکیب و درصد گونه ها

      7-1-3- قطر

         7-1-3-1- پراکنش قطری

         7-1-3-2- مشخصات رقومی قطر

      7-1-4- ارتفاع

         7-1-4-1- مشخصات رقومی ارتفاع

         7-1-4-2- منحنی ارتفاع

      7-1-5- ضریب لاغری

      7-1-6-تعداد درخت در هکتار

      7-1-7- تعداد کنده در هکتار

      7-1-8- طول تاج

      7-1-10- زادآوریچ

      7-1-11- علل عدم زادآوری

      7-1-12- پوشش علفی

      7-1-13- سطوح خالی از پوشش گیاهی

      7-1-14- تاج پوشش در ردیف کاشت

عنوان                                                                                  صفحه

7-1-15- تاج پوشش بین ردیف کاشت

      7-1-17- سایر صدمات

      7-1-18- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ

      7-1-19- بررسی روابط تاج پوشش با:

         7-1-19-1- پوشش زادآوری

         7-1-19-2- پوشش علفی

         7-1-19-3- سطوح خالی از پوشش گیاهی

      7-1-20- اشکوب بندی توده های درختی

      7-2- نتایج کیفی

         7-2-1- ضخامت پوست

         7-2-2- شاخه دوانی

         7-2-3- بررسی شادابی درختان

             7-2-3-1- طول تاج سبز

             7-2-3-2- رنگ برگ (سوزن)

             7-2-3-3- تراکم برگ (سورن)

             7-2-3-4-زردی

 

عنوان                                                                                  صفحه

         7-2-4- فرم تنه

             7-2-4-1- شاغولی بودن تنه

             7-2-4-2- مستقیم بودن تنه

             7-2-4-3- دوشاخگی

             7-2-4-4- چند شاخگی

      7-2-5- وضعین جوانه انتهایی

8- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

9- عکسها

10- منابع مورد استفاده

 

1-                       مقدمه

فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول