بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)

 

فهرست مطالب

عناوين                                      صفحه

چكيده ..................................... 4

مقدمه ..................................... 5

اهميت و ضرورت پژوهش ....................... 7

پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران.......... 8

تاريخچه کودکان استثنايي.................... 10

تعريف کودکان استثنايي ..................... 11

گروه بندي دانش آموزان استثنايي............. 12

جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي ..... 13

تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني ............. 14

رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني 15

انجمن حمايت از کودکان عقب مانده (AHRC).... 16

انجمن کودکان و خانواده (ACF)............... 17

ديدگاه تردگلد.............................. 18

ديدگاه کانر ............................... 18

تعريف بر اساس نمره ي آزمون ترمن............ 20

تعريف AAMD................................ 20

ويژگي هاي رشد افراد عقب مانده ي ذهني از نظر AAMD    22

ديدگاه ريچارد هانگر فورد................... 22

ديدگاه ادگاردال............................ 23

تعريف عقب ماندگان و کم توانان ذهني در DSM. 23

ويژگي هاي کودکان عقب مانده ذهني............ 26

مقايسه ي کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهني.. 28

طبقه بندي کودکان کم توان ذهني يا عقب مانده ذهني     32

گروه کودکان دير آموز ...................... 32

گروه کودکان آموزش پذير .................... 34

گروه کودکان تربيت پذير .................... 37

گروه کودکان حمايت پذير (کاملاً متکي)......... 39

رفتارهاي جنسي در کودکان عقب مانده ذهني .... 40

مشکل ها و مسايل جنس افراد عقب مانده ذهني .. 41

نقاشي کودکان عقب مانده ذهني................ 44

سبب شناس................................... 46

علل قبل از تولد............................ 47

علل مربوط به هنگام تولد.................... 56

علل بعد از تولد............................ 54

عوامل فرهنگي و تربيتي و عقب ماندگي فرهنگي.. 57

پيشگيري.................................... 58

راهنماي گسترش برنامه ها و خدمات براي کودکان عقب مانده ذهني   60

از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه..... 61

نتيجه گيري ................................ 64

منابع ..................................... 65

پيوست...................................... 67

 

چکيده

آنچه که ذهن نگارنده را به خود مشغول و موضوع بحث موجود گرديده يک پديده ي اجتماعي و انساني است که بايد به آن توجه مذبول داشت. موضوعي که باعث شد که براي توجه به انسان و توانايي هاي او به کنکاش و جستجو بپردازم. اين که چه چيزي باعث مي شود انساني داراي توانايي هاي مي باشد و ديگري فاقد آن توانايي ها و اين که چگونه بتوانيم با ناتوانايي هاي آن کنار بياييم و به آن کمک کنيم تا بتواند با توانايي هاي اندکي که دارد با محيط اطراف ارتباط برقرار کند و بتواند زندگي روزمره خود را بگذراند و موضوع تحقيق و پژوهش کودکان عقب مانده ذهني است که افکار مرا بر آن داشت که درجه و توانايي هاي اين کودکان را شناسايي و با دنياي آنها بيشتر آشنا شوم. ديدگاههاي متفاوتي مطرح شد که در صفحه هاي آتي با آن رو به رو خواهيم شد. در ابتدا با تاريخچه ي کودکان استثنايي و دسته بندي آن و سپس در مورد کودکان کم توان ذهني و گروه بندي هاي مطرح شده است . در جايي ديگر علل به وجود آمدن کودکان کم توان ذهني از جمله علل ژنتيکي و پديده هاي قبل و بعد از تولد را مطرح کرده ايم. و در پايان نتيجه گيري آن را عنوان خواهيم کرد. اميدواريم که روزي رسد که انسانها ديدي وسيع و درست نسبت به کودکان کم ذهني داشته باشند و برخوردي صحيح و فاقد ترحم به آنها داشته باشند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول