بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

 

فهرست

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول..........................................................................................................................................1

مقدمه...............................................................................................................................................2

بیان مسئله.........................................................................................................................................4

موضوع تحقیق.................................................................................................................................5

فرضیات تحقیق...............................................................................................................................5

هدف تحقیق..................................................................................................................................6

ویژه کردن موضوع........................................................................................................................7

اهمیت وضرورت تحقیق................................................................................................................7

تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها..........................................................................................8

فصل دوم.....................................................................................................................................10

مبانی نظری تحقیق......................................................................................................................11

ادبیات تحقیق.............................................................................................................................12

نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی.................................................................................13

فصل سوم................................................................................................................................17

روش اجرای تحقیق.....................................................................................................................18

ابزار گردآوری اطلاعات..............................................................................................................18

روش وشیوه ی نمونه گیری..........................................................................................................19

جامعه آماری...............................................................................................................................19

تعیین حجم نمونه........................................................................................................................19

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.....................................................................................................19

فصل چهارم................................................................................................................................21

ارائه یافته ها...............................................................................................................................21

فصل پنجم................................................................................................................................37

تجزیه وتحلیل یافته ..................................................................................................................37

فصل ششم................................................................................................................................44

نتیجه گیری..............................................................................................................................45

پیشنهادات.................................................................................................................................55

منابع و موأخذ............................................................................................................................56

پیوستها......................................................................................................................................57

پرسشنامه...................................................................................................................................58

جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه).........................................................................................60

 

فهرست جداول

جدول4-1.....................................................................................................................................................................................22

جدول4-2.....................................................................................................................................................................................23

جدول4-3....................................................................................................................................................................................24

جدول4-4....................................................................................................................................................................................25

جدول4-5...................................................................................................................................................................................26

جدول4-6..................................................................................................................................................................................27

جدول4-7..................................................................................................................................................................................28

جدول4-8..................................................................................................................................................................................29

جدول4-9.................................................................................................................................................................................30

جدول4-10..............................................................................................................................................................................31

جدول4-11..............................................................................................................................................................................32

جدول4-12.............................................................................................................................................................................33

جدول4-13............................................................................................................................................................................34

جدول4-14............................................................................................................................................................................35

جدول4-15...........................................................................................................................................................................36

جدول5-1.............................................................................................................................................................................38

جدول5-2.............................................................................................................................................................................39

جدول5-3.............................................................................................................................................................................40

جدول5-4.............................................................................................................................................................................41

جدول5-5.............................................................................................................................................................................42

جدول5-6............................................................................................................................................................................43

*فصل اول:

- مقدمه

- بیان مسئله

- موضوع تحقیق

- فرضیات تحقیق

-ویژه کردن موضوع

- اهمیت وضرورت تحقیق

- تعریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مقدمه:

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضایت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضایت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضایت شغلی رابطه دارند ضروری است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول