اکپرسیونیسم انتزاعی

توضیحات محصول

دانلود پروژه اکپرسیونیسم انتزاعی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ...................................... 1

فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه...................................... 4

اکسپرسیونیسم Expressionism) ).................. 5

موضوع و مضمون آثار اكسپرسيونيستي Expressionisti) ) :. 6

عقايد اكسپرسيونيست ها Expressionistha) ):....... 6

 قالبهاي ادبي و هنري:........................ 7

اكپرسيونيسم در آلمان ....................... 8

گراوورهای اکسپرسیونیستی ................... 11

 

فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ .......................... 14

ادوارد مونک................................. 17

جيمز انسور.................................. 22

ژرژ رئو..................................... 27

امیل نولده.................................. 31

گروه «پل»................................... 34

ارنست لودویک کیرشنر......................... 36

اریش هگل.................................... 38

اوتومولر.................................... 38

ماکس پکشتاین................................ 39

کارل اشمیت- روت لوف......................... 39

گروه سوار آبی............................... 40

واسیلی کاندینسکی............................ 40

فرانتس مارک................................. 47

اگوست ماکه.................................. 50

الکسی فن یاولنسکی........................... 51

 

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی(      ( Abstract Expressionism

پیشینه...................................... 54

اکپرسیونیسم انتزاعی      Abstract Expressionism.... 55

هنرمندان ................................... 56

ویژگی ها.................................... 57

نقاشان معاصر امريكايي و گريز از فلسفه ...... 58

تداخل در بوم................................ 62

مكاشفه...................................... 65

نتیجه گیری ................................. 67

فهرست منابع و مآخذ.......................... 69

فهرست اینترنتی

 

خرید این محصول

 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول