پایان نامه ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا

توضیحات محصول

پایان نامه  ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكيده

فصل صفر: مقدمه

 

1

2

فصل اول: مقدمه اي بر كنترل نويز آكوستيكي

7

1-1) مقدمه

8

1-2) علل نياز به كنترل نويزهاي صوتي (فعال و غير فعال)

9

1-2-1) بيماري هاي جسمي

9

1-2-2) بيماري هاي رواني

9

1-2-3) راندمان و كارايي افراد

9

1-2-4) فرسودگي

9

1-2-5) آسايش و راحتي

9

1-2-6 جنبه هاي اقتصادي

10

1-3) نقاط ضعف كنترل نويز به روش غيرفعال

10

1-3-1) كارايي كم در فركانس هاي پايين

10

1-3-2) حجم زياد عايق هاي صوتي

10

1-3-3) گران بودن عايق هاي صوتي

10

1-3-4) محدوديت هاي اجرايي

10

1-3-5) محدوديت هاي مكانيكي

10

1-4) نقاط قوت كنترل نويز به روش فعال

11

1-4-1) قابليت حذف نويز در يك گسترده ي فركانسي وسيع

11

1-4-2) قابليت خود تنظيمي سيستم

11

1-5) كاربرد ANC در گوشي فعال

11

1-5-1) تضعيف صدا به روش غير فعال در هدفون

12

1-5-2) تضعيف صدا به روش آنالوگ در هدفون

13

1-5-3) تضعيف صوت به روش ديجيتال در هدفون

15

1-5-4) تضعيف صوت به وسيله ي تركيب سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال در هدفون

16

1-6) نتيجه گيري

17

 

فصل دوم: اصول فيلترهاي وفقي

 

18

2-1) مقدمه

19

2-2) فيلتر وفقي

20

2-2-1) محيط هاي كاربردي فيلترهاي وفقي

22

2-3) الگوريتم هاي وفقي

25

2-4) روش تحليلي

25

2-4-1) تابع عملكرد سيستم وفقي

26

2-4-2) گراديان يا مقادير بهينه بردار وزن

28

2-4-3) مفهوم بردارها و مقادير مشخصه R روي سطح عملكرد خطا

30

2-4-4) شرط همگرا شدن به٭ W

32

2-5) روش جستجو

32

2-5-1) الگوريتم جستجوي گردايان

32

2-5-2) پايداري و نرخ همگرايي الگوريتم

35

2-5-3) منحني يادگيري

36

2-6) MSE اضافي

36

2-7) عدم تنظيم

37

2-8) ثابت زماني

37

2-9) الگوريتم LMS

38

2-9-1) همگرايي الگوريتم LMS

39

2-10) الگوريتم هاي LMS اصلاح شده

40

2-10-1) الگوريتم LMS نرماليزه شده (NLMS)

41

2-10-2) الگوريتم هاي وو LMS علامتدار وو (SLMS)

41

2-11) نتيجه گيري

43

 

فصل سوم: اصول كنترل فعال نويز

 

44

3-1) مقدمه                                                                                                                                       

45

3-2) انواع سيستم هاي كنترل نويز آكوستيكي                                                                              

45

3-3) معرفي سيستم حذف فعال نويز تك كاناله                                                                           

47

3-4) كنترل فعال نويز به روش پيشخور                                                                                        

48

3-4-1) سيستم ANC پيشخور باند پهن تك كاناله

49

3-4-2) سيستم ANC پيشخور باند باريك تك كاناله

50

3-5) سيستم هاي ANC پسخوردار تك كاناله

51

3-6) سيستم هاي ANC چند كاناله

52

3-7) الگوريتم هايي براي سيستم هاي ANC پسخوردار باند پهن

53

3-7-1) اثرات مسير ثانويه

54

3-7-2) الگوريتم FXLMS

57

3-7-3) اثرات فيدبك آكوستيكي

61

3-7-4) الگوريتم Filtered- URLMS

66

3-8) الگوريتم هاي سيستم ANC پسخوردار تك كاناله

69

3-9) نكاتي درباره ي طراحي سيستم هاي ANC تك كاناله

70

3-9-1) نرخ نمونه برداري و درجه ي فيلتر

72

3-9-2) عليت سيستم

73

3-10) نتيجه گيري

74

 

فصل چهارم: شبيه سازي سيستم ANC تك كاناله

 

75

4-1) مقدمه

76

4-2) اجراي الگوريتم FXLMS

76

4-2-1) حذف نويز باند باريك فركانس ثابت

76

4-2-2) حذف نويز باند باريك فركانس متغير

81

4-3) اجراي الگوريتم FBFXLMS

83

4-4) نتيجه گيري

85

 

فصل پنجم: كنترل غيرخطي نويز آكوستيكي در يك ماجرا

 

86

5-1) مقدمه

87

5-2) شبكه عصبي RBF

88

5-2-1) الگوريتم آموزشي در شبكه ي عصبي RBF

90

5-2-2) شبكه عصبي GRBF

93

5-3) شبكه ي TDNGRBF

94

5-4) استفاده از شبكه ي TDNGRBF در حذف فعال نويز

95

5-5) نتيجه گيري

98

 

فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 

99

6-1) نتيجه گيري

100

6-2) پيشنهادات

101

مراجع

I

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول