پايان نامه بررسي و شبيه سازي عملكرد كنترلر CAN

توضیحات محصول

دانلود پايان نامه  بررسي و شبيه سازي عملكرد كنترلر CAN

 

فهرست

 

عنوان

صفحه

چكيده

 

فصل اول – مقدمه

1-1-  مقدمه

1-2-  معرفي CAN

1-3-  مقدمه اي بر تراشه هاي قابل برنامه ريزي

1-4-  مروري بر زبان هاي توصيف سخت افزاري

1-5-  نرم افزارهاي طراحي تراشه هاي FPGA

1

 

2

3

4

6

8

9

 

فصل دوم – مروري بر كارهاي انجام شده

2-1- مقدمه

2-2- ميكروكنترلر مقاوم شده در برابر تشعشع

2-3- كانولوشن كننده هاي (Convolelrs) دو بعدي

2-4- فيلترهاي ديجيتال

2-4-1- فيلترهاي با پاسخ ضربه محدود (FIR)

2-4-2- فيلترهاي با پاسخ ضربه نامحدود (IIR)

2-4-3- فيلترهاي Wavelet متقارن

2-5- تبديل كسينوسي گسسته و معكوس آن (IDCT,DCT)

2-6- مبدلهاي فضاي رنگي ()

2-7- مدولاتور ديجيتال

2-8- كنترلر گذرگاه USB

2-9- كنترلر گذرگاه PCI

2-10-كد كننده گفتار ITU-T G.723.1

2-11- كد كننده ها كدفاير

2-12- پياده سازي سخت افزاري الگوريتم هاي سطح بالاي پردازش تصوير

با استفاده از پيكر بندي جزئي FPGA در زمان اجرا

2-13- مترجم هاي زبان هاي سطح بالا به زبان VHDL

2-14- پياده سازي يك پردازشگر تصوير قابل پيكر بندي مجدد

2-15- جمع بندي

 

10

11

11

14

15

15

17

18

19

19

20

21

23

24

24

25

 

26

28

29

 

فصل سوم – كنترلر گذرگاه CAN

3-1- مقدمه

3-2- پايه هاي تراشه كنترلر CAN

3-3- بررسي سخت افزار كنترلر CAN

3-3-1- شمارنده هاي خطا در كنترلر CAN

3-3-2- ثبات هاي كنترل

3-3-2-1- ثبات فعال كننده وقفه ها

3-3-2-2- ثبات وضعيت

3-3-2-3-  ثبات واسط CPU

3-3-2-4- ثبات پيكربندي گذرگاه

3-3-2-5- ثبات CIK out

3-3-3- واحد زمان بندي بيت

3-3-3-1- سرعت نامي نرخ بيت

3-3-3-2- ثبات صفر زمان بندي بيت

3-3-3-3- ثبات يك زمان بندي بيت

3-3-4- ثبات ماسك توسعه يافته و استاندارد

3-3-5- بسته هاي پيام

3-3-5-1- ميدان كنترل

3-3-5-2- ميدان داوري يا شناسه

3-3-5-3- ميدان داده

3-3-5-4- ميدان تركيب بندي

3-3-6- ثبات وقفه

3-4- دريافت و ارسال پيام

3-4-1- انواع فريم هاي اطلاعات قابل مبادله بين گره ها و كنترلر

3-4-1-1- فريم داده

3-4-1-2- فريم دور

3-4-1-3- فريم خطا

3-4-1-4- فريم اضافه بار

3-4-2- بررسي كدهاي خطا در تبادلات كنترلرCAN

 

 

31

32

33

34

34

36

36

37

38

38

39

40

40

41

41

42

42

42

45

45

45

45

46

46

46

48

48

49

50

 

فصل چهارم – خلاصه اي از خصوصيات اصلي زبان VHDL

4-1- مقدمه

4-2- شي (object)

4-3- عملگرهاي زبان VHDL

4-4- توصيف كننده هاي يك مولفه

4-5- ساختارهاي همزماني و ترتيبي

4-6- روشهاي توصيف سخت افزار

4-6-1- روش توصيف ساختاري

4-6-2- روش توصيف فلوي داده (Data Flow)

4-6-3- روش توصيف رفتاري

4-7- كد نويسي قابل سنتز

4-8- جمع بندي

51

52

52

52

53

55

55

56

57

58

59

60

 

فصل پنجم – پياده سازي كنترلر گذرگاه CAN

5-1- مقدمه

5-2-ثبات ارسال و دريافت پيام در كنترلر

5-3- ثبات ماسك

5-4- سيستم مقايسه شناسه ها

5-5- افزايش تعداد بسته هاي پيام

5-6- واحد  محاسبه كننده كد CRC 

5-7- دياگرام پايه هاي كنترلر طراحي شده و پياده سازي ديكودر آدرس

5-8- نرم افزار مورد استفاده در پياده سازي كنترلر CAN

5-9- جمع بندي

 

 

61

62

62

63

64

66

67

72

73

73

فصل ششم – نتايج و جمع بندي

6-1- مقدمه

6-2- نتايج حاصل از تست وضعيتهاي مختلف كنترلر

6-3- نتايج حاصل از تست واحد CRC توسعه يافته

6-4- نتايج حاصل از تست  stuff bit

6-5- ارسال فريم خطا

6-6- بررسي وضعيت پايه فركانس خروجي CLK out

6-7- بررسي عملكرد حالت Sleep , pwd

6-8- نتايج مربوط به پياده سازي سخت افزار روي تراشه

6-9- نتيجه گيري و پيشنهادات براي ادامه كار

مراجع

74

75

75

78

80

82

83

84

85

86

I

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول