انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

توضیحات محصول

دانلود پروژه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

 

مقدمه....................................................................................................................................................1

خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازی  موتورهاي توربين گازي....................................................................................................................................................7  

چالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته درحال افزايش گاز ونسبت فشاركمپرسور........................8

تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول.....................................................................................14

تاثير خنك سازي.................................................................................................................................18

مشكلات خنك سازي..........................................................................................................................22

تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي..................................................................................30

فرايند بهبود خنك سازي ايرفويل........................................................................................................32

تعريف پارامترهاي شباهت انتقال جرم و حرارت اصلي...........................................................................35

كنش متقابل انتقال جرم حرارت در لايه مرزي ايرفویل.......................................................................36

نقش تشابه در رقابت تجربي حرارت ايرفويل توربين و انتقال جرم.........................................................42

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پايدار در بخش داغ موتور.....................................................................44

دماي فلز و تاثير آن روي عمر اجزاي توربين.......................................................................................46

موضوعات مربوط به تغييرمكان هاي دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزاد..................48

خنك سازي نازل توربين......................................................................................................................56

تقابل با محفظه احتراق........................................................................................................................58

انتقال حرارت پره..............................................................................................................................65

     -خميدگي......................................................................................................................................69

     -تاثيرات ناهمواری..........................................................................................................................74

     -اغتشاش.....................................................................................................................................................76

خنک سازی فیلم پره..........................................................................................................................76

     -نسبت دمش.................................................................................................................................86

     -انحناي سطح................................................................................................................................87

     -گراديان فشار...............................................................................................................................88

     -آشفتگي جريان اصلي...................................................................................................................89

     -شيارهاي خنك سازي فيلم...........................................................................................................91

     -تجمع فيلم.................................................................................................................................92

     -تاثير تزريق هواي خنك سازي فيلم روي انتقال حرارت سطح......................................................94

موضوعات خنك سازي ديواره نهایی....................................................................................................95

خنك سازي تيغه توربين...................................................................................................................100

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه.............................................................................102

     -نیروهای دورانی.........................................................................................................................102

     -تاثيرات سه بعدي......................................................................................................................105

پروفایل دماي گاز شعاعی................................................................................................................106


تاثيرات ناپيوستگي...........................................................................................................................107

تكنيك هاي خنك سازي دروني تيغه................................................................................................109

     -گذرگاههاي دروني هموار............................................................................................................111

     - تيرك ها/فین ها (نوارهاي زاويه دار يا طولي)..............................................................................113

     -پین فین ها..............................................................................................................................121

     -تاثير جت ................................................................................................................................................128

     -جريان گردابي...........................................................................................................................138

     -خنك سازي فيلم.......................................................................................................................141

موضوعات خنك سازي سكو و راس ...................................................................................................144

خنك سازي ساختارهاي روتور و استاتور............................................................................................148

     -منبع خنك سازي و سيستم هاي هواي ثانويه .............................................................................148

بافر كردن مجموعه ديسك و روشهاي خنك سازي ديسك.................................................................153

خنك سازي ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربين...........................................................................158

خنك سازي  محفظه احتراق..............................................................................................................161

     -تاثير تحول طراحي  محفظه احتراق روي تكنيك هاي خنك سازي..............................................161

خنك سازي تعريق..........................................................................................................................167

خنك سازي نشتي...........................................................................................................................169

همرفتي بخش پشتي افزوده.............................................................................................................173

پوشش دهي حصار حرارتي...............................................................................................................177

انتقال حرارت تجربي پيشرفته و معتبر سازي خنك سازي..................................................................179

ارزیابی انتقال حرارت بيروني و تكنيك هاي معتبر سازي خنك سازي...............................................180

     -رنگ حساس به فشار.................................................................................................................182

     -ارزيابي غير مستقيم آشفتگی....................................................................................................185

ارزيابي هاي انتقال حرارت و جريان داخلي.........................................................................................188

شبيه سازي انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازي در يك آبشار داغ......................................................194

     -معتبر سازي تاثير خنك سازي تيغه در آبشار داغ........................................................................194

شرايط مرزي تجربي ديسك توربين...................................................................................................200

تائيد خنك سازي در يك آزمون موتور..............................................................................................204

     -ابزار بندي متعارف......................................................................................................................204

     -پيرومتر درج شده درگاه بروسكوب............................................................................................205

     -رنگ هاي حرارتي دما بالا...........................................................................................................206

بررسي هاي چند نظامي در انتخاب سيستم خنك سازي توربين........................................................207

        

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول