پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

 

فهرست :

عنوان                                                            صفحه

فصل اول کلیات                                                  2

1- 1 طرح مسأله                                             2

1- 2 سابقۀ پژوهش                                                4

1- 3 تعریف واژگان                                               5

1- 4 مفروض های این پژوهش                                   11

1- 5 روش تحقیق                                             13

1- 6 سازمان دهی تحقیق                                      14

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                           15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی                           16

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی                16

2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی                18

2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                         21

2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                       23

2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                           24

2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی                                 24

2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                     25

2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه      25

2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967            26

2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران                             27

2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران                  27

2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران           29

 

الف

2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                      30

 

 

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری                                      33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی :                    33

3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                       35

3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی                               36

3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی                              37

3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق                        39

3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی             40

3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری                                    46

3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                       48

3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم                         50

3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی                  53

3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه                                     54

فصل چهارم  روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها                                  57

4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری                                     57

4- 1- 1 فرضیات تحقیق                                 58

4- 1- 2 یافته ها                                          59

4- 2 توصیف یک متغیری                                       59

4- 2- 1 سن افراد مجرم                                60

4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم                                  61

4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم                              62

4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                               63

4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                        64

4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین                            65

 

ب

4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم                            66

4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم                              67

4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی                                    68

4- 2- 10 محل ارتکاب جرم                                    69

4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )      70

4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                     71

4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی                          72

4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم                         73

4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                   74

4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                    75

4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم                       76

4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم                        77

4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی                              78

4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی                      79

4- 3 تحلیل دو متغیری                                       80

4- 3- 1 فرضیۀ اول                                    80

4- 3- 2 فرضیۀ دوم                                    80

4- 3- 3 فرضیۀ سوم                                    81

4- 3- 4 فرضیۀ چهارم                                  81

4- 3- 5 فرضیۀ پنجم                                   81

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد                    84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر                              84

5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                                  84

5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه                                      86

5- 4 پیش گیری از بزه کاری                                       88

5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                            90

 

پ

 

منابع

1- منابع داخلی                                             92

2- منابع خارجی و یا ترجمه شده                                   93

3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                        94

فهرست جدول ها                                                   97  

فهرست نمودار ها                                                 98

 ضمایم

پرسش نامه ها

نامه معرفی به ادارات و سازمان ها 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول