پروژه سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران

توضیحات محصول

مقدمه

اهداف و مزاياي سيستم

خلاصه

روش عمليات

انتقال اطلاعات

ضمايم( حقوق پايه )

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي

فوق العاده اضافه كاري كارمندان

مقررات مربوط به مرخصي كارمندان

وامها

محاسبه فوق العاده بدي آب و هوا

محاسبه فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي براي يكماه

محاسبه فوق العاده ويژه

خالص حقوق

اطلاعات  پايه سيستم حقوق

نحوه محاسبه بازنشستگي و بيمه

نحوه محاسبه پس انداز

نحوه محاسبه ماليات بردرآمد حقوق

محاسبه خالص حقوق

صورت حساب حقوق

حسابداري حقوق

عمليات حسابداري

نحوه محاسبه

نحوه تهيه برگ حضور و غياب و ارسال به واحدها

افزايش /كاهش دستمزد كارگران

كارگراني كه برگ حضور و غياب آنها به سيستم وارد نمي شود

نحوه تكميل برگ تعطيلات ايام دستمزد

محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي

فرمول محاسبه نوبتكاري

محاسبه بازخريد مرخصي

فوق العاده ها

فوق العاده مسكن

فوق العاده عائله مندي

ماليات

حق بيمه تأمين اجتماعي

گروه بندي كارگران- محاسبه دستمزد حالات ويژه

عمليات سيستم دستمزد كارگران

ويرايش مقابله اي

بودجه

هزينه هاي جاري

ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها

چگونگي رمز واحد/شركت

منابــع و مأخــذ

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1      مقدمه

منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه، فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.

1-2      اهداف و مزاياي سيستم

1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود:

1-مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان

2- ساده بودن روشهاي عملياتي

1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:

1-استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها

2- حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان

1-3      خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:

1-حقوق پايه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها 4- پاداشها

1-4- روش عمليات:

ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي گيرد.

-         به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد: 

-         شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.

-          حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.

-          شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.

1-4-1: روش مكانيزه فوق العاده ها:

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
بهزاد
19:10 - 1395/03/23
0
thanks
پاسخ:
خواهش ..