بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان دهلران و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان دهلران و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

 

ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) مي باشد .

 

اطلاعات به دست آمده در برگيرنده نتايج زير بوده است :

1- انتصاب مديران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .

2- مديران از نظر گذراندن دوره هاي ضمن خدمت با كمبود جدي مواجه مي باشند .

 

بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كه :

1- بكار گيري مديران آموزش ديده در پستهاي مديريتي بري دست يافتن به كارآيي بيشتر

2- فراهم آوردن آموزشهاي مكاتبه اي و گواهي معتبر و تشويق مديران در امر آموزش .

3- حداقل سالي دو جلد كتاب جديد در رابطه با مديريت آموزشي در اختيار مديران جهت مطالعه قرار گيرد و از آن آزمون بعمل آيد بر اساس نتايج حاصله گواهي ضمن خدمت صادر گردد .

4- پيشنهاد مي شود جهت يافتن اطلاعات دقيق و كامل تحقيق جداگانه با تفكيك سه مقطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) در شهرستان دهلران صورت گيرد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فصل اول : كليات

                        ·                      مقدمه

                        ·                     بيان مسئله

                        ·                     اهداف تحقيق

                        ·                     روش انجام تحقيق

                        ·                     اهميت موضوع تحقيق

                        ·                     محدوديتهاي تحقيق

                        ·                     تعريف واژه ها و اصطلاحات

                        ·                     خلاصه از ساير فصلها

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

                        ·                     مقدمه

                        ·                     ادبيات

                        ·                     سابقة موضوع تحقيق

 

فصل سوم : روش تحقيقي

                        ·                     مقدمه

                        ·                     عنوان تحقيق

                        ·                     اهداف كلي تحقيق

                        ·                     نوع تحقيق

                        ·                     جامعه آماري

                        ·                     حجم نمونه

                        ·                     ابزار تحقيق

                        ·                     محدوديت هاي تحقيق

                        ·                     موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان دهلران

                        ·                     اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان دهلران

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

فصل پنجم :

                        ·                     نتيجه گيري

                        ·                     پيشنهادات

 

منابع و مأخذ

                        ·                     ضمائم

 

فهرست جداول

عنوان                                صفحه

           ·       جدول شماره 1 ( ميزان تحصيلات مخاطبين )       

           ·       جدول شماره 2 ( رشته تحصيلي مخاطبين )

           ·       جدول شماره 3 ( سابقه رسمي مخاطبين )

           ·       جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبين )

           ·       جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مديريت مخاطبين )

           ·       جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مديريت مخاطبين )

           ·       جدول شماره 7 ( بومي وو غير بومي بودن مخاطبين )

           ·       جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبين )

           ·       جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

           ·       جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

           ·       جدول شماره 11 ( نظر خواهي از مخاطبين )

           ·       جدول شماره 12 ( مدرك تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

           ·       جدول شماره 13 ( ميزان مطالعه مخاطبين )

           ·       جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبين )

           ·       جدول شماره 15 ( رشته تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول