پروژه سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

توضیحات محصول

مقدمه

خلاصه وظايف سيستم حسابداري شركت سهامي مخابرات استان اردبیل

 

فصل اول

واحدبودجه

سيكل كامل بودجه

سيكل بودجه

 

فصل دوم

واحد دفتر داری

حسابداري دفترداري

حسابداري انبار

برگ تقاضاي كالا                           

صورتمجلس تحويل كالا به انبار                    

انبار كالاي ارسالي ازمخابرات ايران

انبار كالاي اسقاط

انبارگرداني

وجوه قابل تبديل به سرمايه

حساب سرمايه

بستن حسابها موقت

بستن حسابهاي دائمي

انواع دارائي وچگونگي محاسبه استهلاك

دارائيهادرحال تكميل

استهلاك دارائيهاي ثابت

مثال 1: روش خط مستقيم

مثال 2: روش نزولي

خروج دارائي ثابت ازجريان استفاده

فصل سوم

واحد پرداختيها

انشعابات

پيش پرداخت هاي جاري وسرمايه اي

حسابهاي دريافتي غيرتجاري

موجودي نقدي

حساب واسناد پرداختي تجاري وغيرتجاري

هزينه ها

 

فصل چهارم

واحد دريافتيها

درآمد

چگونكي سيستم مركز

مراكز مخابراتي روستائي يا كارگزاران

درآمدهاي حاصل ازتلفنهاي همگاني شهري وبين شهري (راه دور)

كدهاي درآمدي شركت مخابرات وماهيت آنها

وصوليها(واريز قبوض تلفن توسط مشتركين )

مهلت واريز بدهي اعلام شده درقبوض توسط مشتركين واقدامات شركت درموارد عدم واريز بموقع درآمدحاصل ازمراكز بهره برداري به دفاترمخابراتي روستايي وشهري 10202-10201

شكل ثبت قبوض تلفن بشرح زير انجام مي شود

حسابهاي انتظامي وطرف حساب انتظامي

حسابهاي دريافتي تجاري

حساب جاري استان

حساب پيش دريافت ازمشتريان

 

فصل پنجم

واحدمميزي

مراحل انجام هزينه

مواردكلي وضروري درضميري اسناد 

تعميرات اتومبيلها

اسناد هزينه تعميرات اتومبيلها بايد داراي مشخصات زير باشند

مراحل انجام كارپرداخت علي الحسابها (آب وبرق وگاز،....)

موردديگر قابل توجه به هنگام پرداخت علي الحسابها

ضميري اسناد سوخت

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول