پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان

توضیحات محصول

دانلود پروژه پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان

 

فهرست جدول‌ها

2-1 – انواع مهم  گروناها ................................... 23

2-2- تركيب شيميايي مهمترين انواع گرونا برحسب درصد فراواني مؤلفه هاي سازنده ........................................... 26

2-3- درصد كاربردي گروناها در صنعت ................ 28

2-4- كاربردعمده  گروناها در صنايع مختلف .......... 32

2-5- مهمترين آمار كاربري گرونا درايالات متحده آمريكا      34

2-6- واردات گارنت ايالات متحده  تحت عناوين تعرفه‌هاي گمركي     35

2-7- ميزان ذخيره پايه و اقتصادي گارنت در  چند كشور جهان در سال 2006- 2007 ............................................. 37

2-8 – ميزان توليد گارنت در جهان  در سال 2007 – 1994 برحسب تن 41

2-9- ميزان توليدگارنت  صنعتي در جهان ، در سال‌هاي 1999-1990 برحسب تن .................................................. 41

2-10- ميزان توليدگارنت در جهان  در طي سالهاي 2007- 1997 تن   42

2-11- آمار گارنت صنعتي در سال 1999 تا  2006 ...... 48

3-1- ليست نمونه‌هاي مأخوزه با هدف پتروگرافي ....... 61

4-1- نتايج آزمايشات  XRD  از ماده معدني گارنت  در پيمايش دوم 83

4-2- نتايج XRD و پيمايش چهارم ................... 84

4-3- نتايج XRD پيمايش  ششم ...................... 86

5-1- جدول نشان دهنده نوع كاني هاي تشكيل دهنده گروناتيت  در منطقه 95

6-1- اطلاعات مربوط  به حجم وذخيره  بلوك‌ها  به هزار كيلوگرم    111

8-1- تركيب شيميايي و كاني‌شناسي زون تاكتيت در معدن كوه گبري   143


فهرست نمودارها

2-1 ميزان توليد گارنت در جهان درسال‌هاي 2004- 1994 برحسب تن .......................................... ...41

2-2 ميزان توليد گارنت صنعتي در جهان در سال‌هاي 1999-1990 بر حسب تن ..............42


فهرست نقشه‌ها و اشكال

1) نقشه شماره 2-1: موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي معدن گروناتيت باغ زندان برداشت از اطلس راههاي ايران مقياس 000/500/1: 1............................. 19

2) نقشه شماره 3-1: نقشه زمين شناسي 000/10: 1محدوده‌ي مورد مطالعه ......................................... 52

3) نقشه شماره 3-2: نقشه زمين شناسي 2000: 1 محدوده مورد مطالعه ......................................... 66

4) نقشه شماره 3-3: نقشه زمين شناسي 2000: 1 محدوده مورد مطالعه......................................... 80

5) نقشه شماره 6-1:نقشه زمين شناسي 500: 1 محدوده‌ي مورد مطالعه ........................................ 109

6) نقشه شماره 6-2:نقشه زمين شناسي 1:500 محدوده ي مورد مطالعه........................................ 110

7)  شكل شماره 6-1: مدل ارتفاعي محدوده‌ي موردمطالعه حاصل ازمطالعات 2000: 1 .......................................... 131

8)  شكل شماره 6-2 : مدل ارتفاعي محدوده‌ي مورد مطالعه حاصل از مطالعات 500: 1 ..................................... 132

9)  نقشه شماره 8-1 : نقشه راههاي دسترسي به معدن كوه‌گبري رفسنجان به مقياس 000/500/1 : 1 ........................ 140

نقشه شماره 8-2 : نقشه راههاي دسترسي گارنت ده سلم نهبندان مقياس 000/100: 1................. 145

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول