حسابداری-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار

توضیحات محصول

دانلود پروژه حسابداری-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار

 

فهرست مطالب 

 

عنوان                                       صفحه

چکيده ........................................ 1

فصل اول_ كليات تحقيق :

مقدمه......................................... 2

بيان موضوع.................................... 3

هدف و دلايل انتخاب............................. 4

اهميت موضوع .................................. 5

فرضيه تحقيق .................................. 6

قلمرو تحقيق .................................. 8

متغيرهاي تحقيق ............................... 9

جمع آوري اطلاعات ............................. 11

 تعاريف و اصطلاحات............................ 12

 

فصل دوم _ مباني نظري تحقيق :

مقدمه ....................................... 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان . 18

عنوان                                       صفحه

سود حسابداري ................................ 18

نظريات پيرامون سود .......................... 19

سود تحققي و سود غير تحققي ................... 21

مفهوم سود در گزارشگري مالي .................. 26

اهداف گزارشگري سود .......................... 28

نقاط قوت سود حسابداري ....................... 28

نقاط ضعف سود حسابداري ....................... 29

نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري .... 30

صورت سود و زيان ............................. 31

ماهيت درآمد ................................. 31

اندازه گيري درآمد ........................... 32

تحقق درآمد .................................. 35

مقاطع زماني شناسايي درآمد ................... 35

ماهيت هزينه ................................. 37

اندازه گيري هزينه ........................... 38

زمان وقوع هزينه ............................. 39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمايه گذاري .......................... 41

عوامل مؤثر بر بازدهي ........................ 43

بازارهاي اوراق بهادار ....................... 45

كارايي بازار ................................ 45

سطوح كارايي بازار ........................... 46

استفاده كنندگان از صورتهاي مالي ............. 48

بخش سوم -  تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام

سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني ........... 49

بخش چهارم -  مروري بر تحقيقات قبلي .......... 54

عنوان                                       صفحه

فصل سوم – روش تحقيق

مقدمه ....................................... 63

اهداف تحقيق ................................. 63

روش تحقيق ................................... 64

فرضيه تحقيق ................................. 66

جامعه آماري ................................. 69

نمونه آماري ................................. 69

متغيرهاي تحقيق .............................. 72

روش جمع آوري اطلاعات ......................... 72

روش آزمون فرضيات ............................ 73

محدوديتهاي تحقيق ............................ 75

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ....................................... 76

روش تجزيه و تحليل داده ها.................... 76

فرضيه هاي تحقيق ............................. 77

نتايج آزمون فرضيه ........................... 79

فصل پنجم -  نتيجه گيري و پيشنهادات .......... 93

مقدمه ....................................... 93

پيشنهادات تحقيق ............................. 94

ساير پيشنهادات .............................. 96

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول