حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار

توضیحات محصول

دانلود پروژه حل كامپيوتري (عددي) رفتار  هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار

 

 

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول

خلاصه

مقدمه

رفتار خميري ( پلاستيك)

1-1- مقدمه     

1-2- آزمايشهاي مبنائي

1-2-1- آزمايش كشش

1-2-2- نمودار تنش حقيقي- كرنش حقيقي

1-2-4- اثرات نرخ كرنش و دما

1-2-5- اثر فشار هيدرواستاتيك عدم قابليت تراكم

1-2-6- فرضي نمودن نمودارهاي تنش و كرنش مدلهاي

 ديناميكي و سينماتيكي

1-2-7- معادلات فرضي براي منحني‌هاي تنش و كرنش

1-3- معيار براي تسليم

1-3-1-مقدمه

 1-3-2- مثالهائي از معيارهاي تسليم.

1-3-3- سطح تسليم - فضاي تنش‌ها يك وسترگارد

1-3-4- پارامتر تنش لود – اثبات عملي معيارهاي تسليم

1-3-5- سطوح تسليم ثانوي- بارگزاري و باربرداري

فصل دوم

خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS

2-2- آشنایی با نرم افزار ABAQUS

2-2-1-مقدمه:

2-2-3- Abaqus/ CAE

2-2-4- ايجاد يك مدل آناليز ساده

2-2-5- بررسي انواع مسائل غير خطي در نرم افزار ABAQUS

2-2-6- تحليل غيرخطي در ABAQUS

فصل سوم

رفتار هیسترزیس ستونهایI  شكل

3-1-اصول فلسفه طراحي لرزاه اي

3-1-1- مقدمه:

3-1-2- تحقيقات قبلي بر روي تير ستونهاي فولادي

3-1-3- مشخصه هائي که بر شكل پذيري تير ستون موثرند

3-2- طراحي ستونهاي نمونه:

3-2-1-توصيفات عمومي

ا3-2-2- شکل پذيري مورد نياز در ستونها

3-2-3- مقادير که توسط گروه تحقيقاتي NZNSEE پيشنهاد ميگردد

3-2-4- محدوديت لاغري بال و جان که بوسيله NZNSEE پيشنهاد ميگردد.

3-2-5- محدوديت لاغري بال و جان که توسط LRFD،AISC پيشنهاد ميگردد.

3-2-6- جزئيات مقاطع ستونها

3-3- فرآیند آزمایش

3-3-1 نيرو و تغيير مکان

3-3-2- آزمايش ستونها

3-4- مشاهدات آزمايشگاهي و نتايج تجربي

3-4-1-مقدمه

3-4-2- مشاهدات پژوهش

3-4-3- عملکرد ستون نمونه اول

3-4-4-عملکرد ستون دوم

3-4-5- عملکرد ستون شماره سوم

3-4-6- عملکرد ستون شماره چهارم

3-4-7- عملکرد ستون شماره پنجم

3-4-8- عملکرد ستون ششم

3-4-9- عملکرد ستون هفتم

3-5- بحث در مورد نتايج آزمايشگاهي

3-5-1- جنبه هاي مباحثه در مورد نمونه هاي آزمايشگاهي و نتايج آنها

فصل چهارم

رفتارهیسترزیس ستون بست دار

4-1 تیرستونهای مشبک تحت بارهای متناوب

4-1-1 مقدمه

 4-1-2 نمونه های آزمایش

4-1-3 عضو مشبک بست دار مرسوم

 4-1-4 ستونهاي مشبك با مقطع هاي دوبل ناوداني اصلاح شده

 4-1-6 ستاپ آزمایش و تاریخچه بارگذاری

4-1-7 تاریخچه بارگذاری به صورت تعییرمکان

 4-2 رفتار کلی نمونه ها

4-2-1 نمونه DC1C

4-2-2 نمونه DC1M

 4-2-3 نمونه DC2M

4-2-4 نمونه DC1MB

4-2-5 نمونه DC2MB

4-3 نتایج آزمایش

4-3-1 پاسخ نیروی جانبی – تغییر مکان جانبی

4-4- مقايسه رفتار هيسترزيس نمونه ستون I شكل سوم با ستون بست دار معادل آن

فصل پنجم

نتيجه گيري

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول