گذري و نظري بر سقا‌خانه‌

توضیحات محصول

دانلود پروژه گذري و نظري بر سقا‌خانه‌ 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

مقدمه......................................... 1

فصل اول : نماد و نگرشي نمادين

1-1   نماد و نگرش نمادين به هستي ................ 6

1-2   نماد و نقش آن در زندگي ................... 10

فصل دوم : سقاخانه

2-1وجود افتراق فضاهاي سنتي و مدرن............ 13

2-1-1  شناختي از دو واژه «نوگرايي» و «سنت گرايي» 13

2-1-2 گرايش به فضاهاي شهري سنتي ............. 14

2-1-3 مقايسه فضاهاي سنتي و مدرن ............. 16

2-2 فرهنگ واژگاني سقاخانه ................... 18

2-3  علل پيدايش سقاخانه ..................... 24

2-4 دو عنصر اساسي در سقاخانه ................ 31

2-4-1 آب..................................... 32

2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در اديان پهنه ي ايران زمين  34

2-4-1-2 آب در ديگر آيين هاي باستاني.......... 36

2-4-1-3 آب در اديان و آيين ها................ 37

2-4-1-3-1 آب در ديانت يهود................... 37

2-4-1-3-2 آب در مسيحيت ...................... 38

2-4-1-3-3 آب در آيين مندائي و صابئين ........ 38

2-4-1-3-4 آب در اسلام ........................ 39

الف : بازتاب آب در اسلام ..................... 39

ب: آب در عرفان اسلامي – ايراني ............... 40

ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت ................ 42

د: آب و مذهب دو روي يك سكه‌اند در سقا خانه ... 45

2-4- 2 آتش .................................. 50

2-4-2-1 آتش و نور در ايران باستان ........... 50

2-4-2-1-1  اهميت آتش و نور درجهان بيني آفرينش ايران باستان   53

2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره هاي آن در فرهنگ آريايي 53

2-4-2-2 كاركرد رمزهاي آتش و نور در اسلام ..... 54

2-4-2-3 كاركرد رمزهاي آتش و نور در ايران .... 55

2-4-2-4 نور و هنر ........................... 56

2-5 معماري سقا خانه ......................... 57

2-6 عناصر نمادين سقا خانه ................... 60

2-6-1 آينه .................................. 61

2-6-2 شمع ( چراغ نفتي ، لوستر ) ............. 63

2-6-2-1 شعله شمع ............................ 64

2-6-2-2 سوگند به نور و روشنايي و فروغ و شمع افروزي 66

2-6-2-3 شمع گرداني در مراسم مقدس ............ 67

2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب .......... 67

2-6-3 قفل ................................... 68

2-6-4 آدمكهاي فلزي .......................... 70

2-6-5 پنجه  ................................. 72

2-6-6 چشم ................................... 74

2-6-7 ظرف سقا خانه‌اي ........................ 75

2-6-8 ستاره ................................. 76

2-7 تزئينات ديگر سقاخانه .................... 76

2-7 -1 کتيبه نويسي........................... 76

2-7-2 سنگاب.................................. 80

2-8 رنگ در سقاخانه .......................... 81

2-8-1 پيشينه اي از رنگ ...................... 81

2-8-2 خواص رنگ سبز .......................... 82

2-8-2-1 مسرت بخشي و شاد آور بودن ............ 83

2-8-2-2 تقويت تحمل پذيري و صبر .............. 83

2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه .................... 84

2-9 معرفي تعدادي از سقاخانه‌هاي معروف

2-9-1 سقاخانه عزيز الله ........................ 90

2-9-2 سقاخانه سردر مجلسي .................... 92

2-9-3 سقاخانه طوقچي ......................... 93

2-9-4 سقاخانه آقا ميرزا اسدالله روضاتي ......... 95

2-9-5 سقاخانه در دشت ........................ 97

2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع .................. 99

2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دين ................. 101

2-9-8 سقاخانه قديمي رو به روي سردر مسجد جورجيو 103

2-9-9 سقاخانه‌هاي درب امام .................. 105

2-9-9-1  سقاخانه دالان درب امام ............. 105

2-9-9-2  سقاخانه صحن شمالي درب امام ........ 106

2-9-9-3  سقاخانه مجاور درب امام ............ 107

2-9-10 سقا خانه مسجد حكيم .................. 108

2-9-11 سقا خانه هارونيه .................... 109

2-9-12 سقاخانه درب كوشك .................... 110

2-9-13 سقاخانه بيدآباد ..................... 110

2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر ............... 111

2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت ................. 112

2-9-16 سقاخانه گرگ يراق .................... 113

2-9-17 سقاخانه گذرهارونيه .................. 114

2-9-18 سقاخانه حاج علي ..................... 115

2-9- 19 سقاخانه آقانور ..................... 116

2-9-20 سقاخانه تركها ....................... 117

2-9- 21 سقاخانه مسجد سيد ................... 118

2-9-22 سقا خانه تاج الدين .................. 119

2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان .................. 120

2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله ................. 121

 

فصل سوم : مكتب سقا خانه

3-1 مكتب سقا خانه و پيدايش آن .............. 122

3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه ................. 127

3-2-1 منصور قندريز ......................... 127

3-2-2 حسين زنده رودي ....................... 129

3-2-3 پرويز تناولي ......................... 131

3-2-4 فرامرز پيل آرام ...................... 133

3-2-5 ژازه طباطبايي ........................ 134

3-2-6 جعفر روحبخش .......................... 135

3-2-7 مسعود عربشاهي ........................ 135

3-2-8 ناصر اويسي ........................... 137

3-2-9 صادق تبريزي .......................... 138

3-3 تطبيق برخي آثار هنرمندان سقاخانه با ادعيه و طلسمات   139

3-4 نمونه‌اي ديگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌اي    145

نتيجه گيري ................................. 152

گزارش كار عملي ............................. 154

منابع ...................................... 165

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول