پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها

توضیحات محصول

مقدمه

بخش اول : سازمان مالي شهرداري ها

1ـ بودجه و اعتبارات

2ـ درآمد

3 ـ حسابداري

4 ـ خزانه

5 ـ تداركات يا كارپردازي

6 ـ حسابرسي داخلي

7 ـ اموال

8 ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالي

 

بخش دوم : سرفصل حسابهاي دفتر كل و دفتر معين

دفتر معين درآمد

دفتر معين هزينه

 

بخش سوم : حسابداري اموال

ادارة امور اموال شهرداري

ثبت اموال در دفاتر

تهية گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر

استهلاك اموال

 

بخش چهارم : سازمان و طرز گردش كار حسابرسي در شهرداريها

1ـ انتخاب مدير مالي يا رئيس حسابداري

2 ـ انتخاب حسابرس داخلي

3ـ تشكيل گروه حسابداران متخصص

4ـ واحد حسابرسي شهرداريها در وزارت كشور

 

بخش پنجم : حسابرسي داخلي

برنامة حسابرسي

پرسشنامة حسابرسي

در مورد اموال و ماشين آلات

در موارد اوراق بهادار وساير سرمايه گذاريها

در مورد وجوه نقدي و حساب جاري

در مورد حسابهاي دريافتي ( بدهكاران ) و اسناد دريافتي

در مورد موجوديها

درمورد خريدها

در مورد پيش پرداخت بيمه

در مورد اسناد پرداختي

در مورد حسابهاي پرداختي ( بستانكاران )

در مورد درآمد ها

درمورد حقوق و دستمزد

در مورد هزينه ها

 

بخش ششم : برنامه و فعاليتها

طبقه بندي درامد شهرداري ها و شمارة قرارداري آنها

لزوم رعايت فهرستهاي طبقه بندي و شماره هاي قراردادي آنها

مبنا قرار دادن برنامه در تنظيم بودجه

حقوق

طريقه پرداخت مساعده

اضافه كار

محدوديتهاي تراز عمليات

مراحل كشف اشتباهات

چگونگي اصلاح اشتباهات در دفاتر

عمليات حسابداري پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

نحوه پرداخت

عمليات حسابداري سپرده ها (حسابهاي مستقل براي وجوه سپرده)

عمليات حسابداري درآمد و هزينه اختصاصي (حسابهاي مستقل براي درآمد و هزينه اختصاصي)

عمليات حسابداري بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي

صورت مغايرت بانكي

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول