پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه

توضیحات محصول

دانلود پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

پيشگفتار

 

فصل اول : تجارت الكترونيكي

    1ـ1ـ مقدمه

    2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي

    3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

    4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي

    5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي

    6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي

    7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي

    8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند

    9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي

    10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه

    11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه

    12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي

    13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

 

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي

    1ـ2ـ مقدمه

    2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

       1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول

       2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول

       3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول

3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن

       1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري

       2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي

       3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي

    4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه

       1ـ4ـ2ـ مقدمه

       2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)

       3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT

       4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه

       5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه

       6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه

       7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي

    5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

       2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت

       3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت

4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت

    5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت

       6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت

    6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي

       1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي

       2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي

       3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي

       4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي

       5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي

       6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت

       7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

    7ـ2ـ پول الكترونيكي

    1ـ7ـ2ـ مقدمه

       2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي

       3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي

       4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي

       5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي

    8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها

       1ـ8ـ2ـ مقدمه

       2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

       3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

       4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

       5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

    9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه

       1ـ9ـ2ـ مقدمه

       2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت

       3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت

       4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران

    1ـ3ـ مقدمه

    2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران

    3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

    1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي

    2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

    3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

    6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور

9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران

10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

 

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران

    1ـ4ـ مقدمه

    2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

    3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي

    4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك

ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول