بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چكيده .........................................

فصل اول : كليات پژوهش .........................

مقدمه .........................................

طرح مسئله .....................................

ضرورت و اهميت پژوهش ...........................

 اهداف پژوهش ..................................

 پرسش‌هاي پژوهش ................................

فرضيه هاي پژوهش ...............................

متغيرهاي پژوهش ................................

تعاريف پژوهش ..................................

فصل دوم .......................................

مقدمه .........................................

الف ) رشد اجتماعي .............................

رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف ................

رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني ..............

رشد اجتماعي در دبستان .........................

رشد اجتماعي در نوجواني ........................

اهداف رشد اجتماعي .............................

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا ..................

مطالعات عروسك بلوبد ...........................

تاريخچه‌ي فرزند پروري ..........................

 شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند ...........

شيوه مقتدرانه .................................

 شيوه سهل انگاري ..............................

شيوه خودكامه ..................................

الگوي جديد فرزند پروري بام مريند ..............

نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري ...........

 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور .......

فصل سوم .......................................

مقدمه .........................................

 جامعه آماري پژوهش ............................

نمونه و روش نمونه‌گيري .........................

ابزار پژوهش ...................................

الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري ................

روايي .........................................

پايايي ........................................

تهيه نسخه فارسي ...............................

نمره گذاري ....................................

مقياس رشد اجتماعي و ايلند .....................

پايايي ........................................

اعتبار ........................................

روش جمع آوري داده‌ها ...........................

روش آماري .....................................

فرمول ضريب هم بستگي پيرسون ....................

تحليل داده‌ها ..................................

فصل چهارم .....................................

 مقدمه ........................................

بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند ...........

1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري .........

2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند

3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه  

4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه    

5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه  

 بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش ...............

1- بررسي فرضيه اول پژوهش ......................

2- بررسي فرضيه دوم پژوهش ......................

3- بررسي فرضيه سوم پژوهش ......................

فصل پنجم :.....................................

بحث و نتيجه گيري ..............................

محدوديت‌هاي پژوهش ..............................

پيشنهادها .....................................

فصل ششم .......................................

خلاصه پژوهش ....................................

 فهرست منابع ..................................

 

چكيده :

در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان ( )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

 براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول