دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

 

فهرست مطالب

چكيده.......................................................................................................7

کلمات کليدي...........................................................................................8

فصل اول..................................................................................................13

 مقدمه......................................................................................................14

تعريف موضوع.........................................................................................15

تاريخچه...................................................................................................16

اهداف تحقيق............................................................................................17

فصل دوم..................................................................................................18

خصوصيات مواد TLD.............................................................................19

پاسخ دز...................................................................................................19

حساسيت.................................................................................................20

پاسخ به انرژي..........................................................................................21

شرايط پخت.............................................................................................24

محوشدگي گرمايي...................................................................................25

محو شدگي غيرعادي................................................................................26

حساسيت نوري........................................................................................26

فصل سوم...........................................................................................29

كاربردها وخواص دزيمتري......................................................................30

دزيمتري فردي.........................................................................................30

دزيمتري محيطي.......................................................................................31

دزيمتري باليني..........................................................................................32

سينماتيك واپاشي گاما...............................................................................34

سينماتيك واپاشي آلفا................................................................................35

واپاشي بتايي..............................................................................................38

بورات منگنز..............................................................................................54

خصوصيات دزسنجي................................................................................57

اثر ذرات و تشعشعات بر سيستم هاي حياتي.............................................65

حالت­هاي برهمکنش ...............................................................................65

يونيزاسيون................................................................................................65

برانگيختگي مولکولي و اتمي....................................................................66

واکنش‌هاي هسته‌اي..................................................................................66

تشعشعات باردار.......................................................................................67

تشعشعات بدون بار...................................................................................67

بمبهاي هسته اي چگونه ساخته مي­شوند.................................................69

پرتو درماني باعث کاهش غدد سرطاني...................................................70

محافظت کننده هاي پرتوي.....................................................................72

آثار وراثتي تشعشع در انسان...................................................................74

سطح انرژي هسته اي.............................................................................77

تغييرات انرژي در واکنشهاي هسته‌اي....................................................78

حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسي هسته­اي..................................................81

حداکثر مقادير مجاز آلودگي......................................................................82

نکات اساسي در تعيين مقادير مجاز آلودگي................................................82

پرتوزاهاي آلوده کننده محيط......................................................................83

اصول حفاظت فردي.................................................................................84

مکانيسم توليد تشعشع فيزيک هسته اي.................................................85

مواد پرتوزا و تابش هاي هسته­اي............................................................91

تاريخچه كشف مواد پرتوزا ...................................................................92

ماده پرتوزا چيست؟...............................................................................94

ماهيت پرتوهاي آلفا، بتا و گاما...............................................................96

واپاشي پرتوهاي آلفا، بتا و گاما .............................................................98

قانون سدي........................................................................................99

بررسي يك عنصر راديواكتيو..............................................................99

فصل چهارم......................................................................................102

تعريف بمب هسته­اي........................................................................103

عناصر اصلي سازنده.........................................................................104

چرا اورانيوم و پلوتونيوم؟.................................................................105

انواع بمب­هاي هسته­اي از نظر نوع مكانيزم انفجار...........................106

نحوه آزاد شدن انرژي هسته‌اي.........................................................120

واپاشي راديواکتيو.............................................................................121

فصل پنجم ......................................................................................123

دلايل­استفاده­از ­(TLD-100).............................................................124

نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................125

منابع و ماخذ....................................................................................127

 

 

 

 

چكيده

بعضي از مواد در طبيعت وجود دارد كه خاصيت نور دهي بر اثر گرما دارند. Mg: Lif  قرصي است كه مي تواند به عنوان يكي از مواد تشخيص دهنده در تشعشعات هسته اي ساطع شده در بمب هسته اي مي باشد .

ما مي توانيم به وسيله دستگاه TLD reatherوبا اين قرص  ميزان اثر دهي ان بر بدن انساني كه در مقابل اين پرتو ساطع شده از انرژي هسته اي (كه مي تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته اي باشد)قرار گرفته است   تشخيص دهيم و بفهميم كه اين انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دريافت كرده است .

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول