هنر معماري در ساخت دبستان در كاشان

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی هنر معماري در ساخت دبستان در كاشان

 

فهرست مطالب                                                                                                       صفحه                                                                                                                                  

 

 

چکيده مطالب

مقدمه

 

 فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي

1)  گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش                    

2)  از نمونه ها بياموزيم: 

2-1- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)

2-2- دبستان بهشت

2-3- دبستان رازي

2-4- مجموعه کتابچي

2-5- دبستان آسيه

2-6- راهنمايي محتشم

2-7- دبيرستان دخترانه هدف

2-8- مجموعه غير انتفاعي مهدوي

2-9- مجموعه غير انتفاعي راه رشد

2-10- مدرسه شيروشي ژاپن

2-11- دبستان توت فرنگي در کانادا

2-12- دبستان ميشل زینر دروين

2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان

 2-14- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها

3)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد

3-1-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي

3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان

3-4-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم

3-5- سرشماري نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان

3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي

3-7-ويژگي مدارس دخترانه

3-8-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي

3-9-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي

3-10-معماري سنتي كاشان

3-11- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي

3-12-طراحي اقليمي

3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس)

3-14-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد

3-15-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان

3-16-تاريخ تحولات مدارس ايران

3-17-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان

 3-18-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي

4) تاملي در بستر طرح   

4-1- زمين

4-2- محله

4-3- منطقه

 

 

فصل دوم: برنامه کالبدي

1) کليات :

1-1- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي

1-2- بودجه کلي در اختيار

1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي

       2) برنامه فضايي :

2-1- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها

2-2- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر   ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها

2-3- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش

2-4- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته

3) طرح و بستر طرح :

3-1- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)

3-2- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح

3-3- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)

       4) فن ساختمان :

4-1- سازه

4-2- مصالح

4-3- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

 

 

فصل سوم : طرح و طراحي

1)مقدمه (کليات طرح )

2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی

3)گام هاي رسيدن به طرح

3-1-گزینه ها(آلترناتيوها )

3-2انتخاب گزينه مطلوب

3-3تجزيه و تحليل طرح به دست آمده

4)خصوصيات کلي طرح 

4-1- تفاوت با برنامه

4-2-هماهنگی با محیط اطراف

 4-3- مصالح به کار رفته

 4-4-تاسيسات مکانیکی

 4-5-تدابیر اقليمي

 

 

فهرست منابع

پيوست

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول