بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

عنوان                                            صفحه

 

 

فصل اول کلیات

مقدمه .................................. 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق .................. 3

1-3 فرضیه  های تحقیق ................... 3

1-4 اهداف تحقیق ........................ 3

1-5 روش انجام تحقیق .................... 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ......... 4

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن .............. 5

2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت 10

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ................. 10

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .................. 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ....................... 13

الف- آدام اسمیت .................... 13

ب- ژان باتیست سه ................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس .............. 17

د- دیوید ریکاردو ...................  18

هـ- جان استوارت میل ................ 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)....... 23

الف- فردریک باستیا ................. 23

ب- شارل دونوایه ....................  25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک .................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ........ 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)..... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ................ 31

2-2-7 مكتب کینزیسم ..................... 33

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)  39

 

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری .................... 43

3-2 از دیدگاه تجربی .................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها    44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران . 51

 

فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه .............................. 54

4-2 ساختار مدل ......................... 55

4-3 تبیین مدل .......................... 58

 

فصل پنجم تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج  

5-1 مقدمه .............................. 60

5-2 سری  های زمانی غیرساکن ............. 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا .................... 66

5-5 منابع آماری ........................ 67

5-6 نتایج تخمين الگو ................... 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ................ 82

 

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتيجه گيري ............................. 85

ارائه پيشنهادات......................... 86

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری .......................... 91

نتایج کامپیوتری ........................ 94

جدول‌های آماری .......................... 101

 

فهرست منابع ............................ 102

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول