پروژه حسابداري دولتي در ايران

توضیحات محصول

در اين گزارش وضعيت حسابداري و گزارشگري مالي بخش دولتي بطور خلاصه بررسي شده است و نتايج در قالب هشت بخش ارائه شده است. بخش هاي ياد شده عبارتند از: چارچوب نظري، مباني حسابداري، حسابهاي مستقل، گزارشگري مالي، مبناي بودجه بندي، استانداردها، ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه، و قوانين و مقررات مربوط.

 

فهرست مطالب

چارچوب نظري..................................

مباني حسابداري...............................

حساب هاي مستقل...............................

گزارشگري مالي................................

مبناي بودجه بندي.............................

ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه............

استانداردها..................................

قوانين و مقررات مرتبط

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران............

قانون محاسبات عمومي کشور..................

قانون ديوان محاسبات کشور..................

قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات - مصوب 16/4/1362 

قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور 

دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور   

قانون تفريغ بودجه  سالهاي پس از انقلاب.....

آئين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات

 و عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند..

آئين نامه اجرايي بند م قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات مصوب 6/11/1364.............................

آئين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده – موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي کشور

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  

قانون تشکيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي................................

قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي..................................

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي...............

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي....

قانون برنامه و بودجه كشور مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌..................................

آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده 30 قانون

 برنامه و بودجة كشور مصوب 14 ارديبهشت ماده‌1353 هيأت‌وزيران‌

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت......

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي

قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي کشور

قانون بودجه سال 1388......................

آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و

 نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1380.........

تصويب نامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال کليه دستگاههاي

 اجرايي مصوب جلسه مورخ 23 آبان 1380 هيات وزيران 

دستورالعمل تهيه صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني

 (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) موضوع ماده 99 قانون محاسبات عمومي کشور............................

دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و ارائه صورتحساب متمم سال قبل در

 احراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور..

آيين نامه اجرايي بند الف ماده 4 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

 و مصرف آن در موارد معين مصوب 1374........

آيين‎نامة مالي و معاملاتي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي 20/12/1381 ................

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول