بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

چکيده

مقدمه فصل اول: طرحي از يک کارخانه سيمان با تکنولوژي روز دنيا

1-1-شرح فلودياگرام  خط توليد سيمان

2-1-اجزاء سيستم پخت

1-2-1-کوره دوار سيمان

2-2-1- پيش گرمکن

3-2-1-مسير فرعي (By Pass)

4-2-1- سيستم تکليس (Calciner)

5-2-1- خنک کن کلينکر

6-2-1- سوخت رساني و مشعل

3-1- متغيرهاي کنترل سيستم پخت

1-3-1- کنترل کوره

2-3-1- کنترل خنک کن

3-3-1- کنترل سوخت کوره

4-3-1- کنترل تغذيه کوره

5-3-1- کنترل گاز خروجي کوره

6-3-1- کنترل حجم هواي اوليه

7-3-1- کنترل درجه حرارت گاز خروجي از پيش گرمکن

8-3-1- کنترل درجه حرارت ياتاقهاي کوره

9-3-1- کنترل عملکرد الکتروفيلتر

10-3-1- کنترل سيکلونها

11-3-1- کنترل ورودي کوره

12-3-1-کنترل وضعيت نسوز کاري داخل کوره

فصل دوم: عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري

1-2- شعله نا منظم

2-2-فشار بالا و ناگهاني سر کوره

3-2- خطاهاي هنگام چرخاندن کوره

4-2- سرد شدن کوره و رسيدن مواد ناپخته به خنک کن

5-2- ريزش کوت ينگ وپديد آمدن لکه هاي سرخ بر روي بدنه

6-2- داغ شدن بيش از حد منطقه پخت

7-2- داغ شدن بيش از حد منطقه پخت

8-2- وجود کلينکر سرخ در خروجي خنک کن

9-2- از بين رفتن بخشي از نسوز کاري

10-2- تبديل سوخت کوره از مازوت به گاز و تاثير آن بر فرايند پخت

11-2- علل کاهش بازدهي گريت کولر و راههاي جلوگيري از آن

12-2- رينگ ها و گرفتگي ها در سيستم پخت سيمان

13-2- مشکل گرفتگي سيکلونها و راههاي مقابله با آن

14-2- کنترل چرخه سولفات در کوره هاي دوار سيمان

15-2- نسوز کاري سيستم پخت

16-2- چگونگي انتخاب اجرهاي مناسب جهت نسوزکاري بر اساس آناليز شيميايي خوراک کوره

17-2- فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت

فصل سوم: عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراک کوره

1-3- مسئوليت آزمايشگاه کارخانه سيمان

2-3- سيمان

3-3- مشخصات شيميايي و فيزيکي سيمان

4-3- مدولهاي کنترل کيفيت مواد

5-3- مختصري از خصوصيات فازهاي کلينکر

6-3- دياگرام فازهاي مختلف سيمان

7-3- چگونگي پخت مواد

8-3- عوامل موثر در پختن مواد

9-3- ارايه پيشنهادات و راه کارها در بحث تنظيم مواد

10-3- ويسکوزيته فاز مايع و اثر آن در تشکيل کوتينگ

11-3-ميکروسکوپي کلينکر

12-3- تاثير نوسانات کيفيت خوراک کوره بر راندمان کوره

13-3- تدوين استراتژي نمونه گيري

14-3- مطالعات تفصيلي معادن

15-3- جلوگيري از عوامل بروز نوسان کاذب در سيستم کنترل کيفي

16-3- کاليبراسيون

17-3- توسعه اتوماسيون آزمايشگاه

منابع و مراجع

چکيده انگليسي


فهرست اشکال

عنوان                                  صفحه

1-1-  فلودياگرام خط توليد سيمان

1-2-  گرفتگي هاي سيستم پخت  

2-2-عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مکانيکي و حرارتي موثر روي آجرهاي کوره

1-3-تقسيم بندي مناطق مختلف کوره

2-3-تغييرات شيميايي و حرارتي خوراک کوره از ورود يه سيستم پخت تا خروج از آن

3-3-کلينکر عادي

4-3-کلينکر آهسته خنک شده

5-3-توده هاي آهک ازاد

6-3-کلينکر متخلخل

7-3-کلينکر آزمايشگاهي با سولفات زياد


فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

1-2-مقايسه حجم هواي مصرفي و گازهاي حاصل از احتراق شعله هاي مازوت و گاز

2-2- تقسيم بندي شرايط ورودي کوره

3-2- نتايج حاصل از کوره بزرگتر در شرايط متفاوت در ورودي کوره

4-2- نتايج حاصل از کوره کوچکتر در شرايط متفاوت در ورودي کوره

5-2- اناليزهاي متفاوت سه نوع مواد اوليه مربوط به سه کارخانه سيمان و تاکيد آن در انتخاب اجر

1-3- علائم اختصاري براي اجزاء تشکيل دهنده سيمان

2-3- ترکيب شيميايي يک نمونه از کلينکر سيمان پرتلند

3-3- خلاصه عمليات شيميايي- حرارتي و نام مناطق کوره

4-3- حدود طبيعي انحراف معيارهاي مدولهاي کلينکر

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
محمدرضا پورجم
00:09 - 1395/09/26
0
...