ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه 

فهرست

 

چکيده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول.. 5

کليات.. 5

1-1) معناي لغوي محاربه. 6

2-1) محاربه در قرآن كريم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه. 12

4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت. 20

فصل دوم.. 21

ماهيت محاربه.. 21

1-2) مفاد آيه محاربه. 22

1-1-2) بررسي عنوان محاربه. 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين . 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمين. 50

2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض. 57

3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد. 67

4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب. 70

5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه. 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب. 115

3-5-2) قصد قتل يا سرقت. 120

 

 

4-5-2) عموميت متعلق محاربه. 125

6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 129

7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب. 136

1-7-2)  قائلان به حبس. 136

2-7-2) قائلان به غير حبس. 138

8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه. 140

9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم  145

فصل سوم.. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه.. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معناي لغوي بغي. 148

2-1-3) معناي اصطلاحي بغي. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي). 151

4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي ). 156

5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد  159

6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات. 163

8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی  166

9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي. 167

10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروريسم. 170

1-2-3) مفهوم تروريسم. 170

2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم. 173

3-2-3) تعريف محدود تروريسم. 175

 

 

4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف. 177

2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم. 180

6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب. 183

فصل چهارم.. 186

محاربه در قوانين موضوعه ايران.. 186

(4-1-1 ركن قانوني. 188

(4-1-2 ركن مادي . 189

(4-1-3 عنصر معنوي . 195

(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه  197

(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي. 197

(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم   202

(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم   208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي . 220

5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه. 225

1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي   225

6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق. 227

7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی . 231

8-4) براندازي حكومت اسلامي. 233

9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا. 237

10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني. 239

11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم. 245

 

 

12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد. 249

14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور  251

15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور  255

16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه  257

17-4 ) راهزني در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي  265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 267

منابع.. 269

 

 

چکيده

 

 اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول