تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

 

عنوان                                                                   صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-  مقدمه .............................. 13

1-2-  بيان مسئله ......................... 18

1-3-  اهميت ضرورت تحقيق .................. 21

1-4-  اهداف تحقيق ........................ 23

1-5-  فرضيات تحقيق ....................... 23

1-6-  تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 23

فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهيم نظري .......................... 33

2-1-1- تعريف خود ......................... 33

2-1-2- "خود" در ديدگاههاي مختلف روان شناختي 36

2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن ............ 39

2-1-4- تصوير ذهني ........................ 43

2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر .... 46

 

عنوان                                                                                       صفحه

2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان ... 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش 54

2-1-8- تعريف زيبايي....................... 59

2-1-10- بد شكلي بدني ..................... 60

فصل سوم: طرح تحقيق

3-1- طرح تحقيق ........................... 84

3-2- جامعه آماري ......................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گيري .............. 84

3-4- ابزارهاي تحقيق ...................... 85

3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق . 85

3-6- روش و چگونگي اجرا ................... 86

3-7- روش آماري ........................... 87

فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق

الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق .........

ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده  

 

عنوان                                                                                       صفحه

ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق ......................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق .. 102

5-2- رهنمودهاي تحقيق .................... 105

5-3- محدوديتهاي تحقيق ................... 106

5-4- پيشنهادات .......................... 107

منابع فارسي ............................. 108

منابع انگليسي ........................... 113

ضمائم


چكيده

پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.

نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.

ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول