بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران  

 

قلمرو زماني تحقيق سال 1387 بوده و قلمرو مكاني تحقيق بانك صادرات ايران حوزه 6 منطقه غرب تهران مي‌باشد.

5-1) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات

به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از دوروش ذيل استفاده گرديده است:

الف) روش كتابخانه‌اي : توضيح مفاهيم اصلي كليد واژه‌ها از كتابهاي معتبر موجود رفتار سازماني اخذ گرديده است.

ب ) پرسشنامه : يكي از متداولترين روشهاي جمع آوري اطلاعات استفاده از پرسشنامه است. براي گردآوري اطلاعات مورد نياز در مورد تعيين ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات و ساير فاكتورهاي مورد پرسش و موثر در بيان مسئله از پرسشنامه استفاده شده است.

6-1) روش نمونه گيري

جامعه آماري در اين تحقيق حوزة 6 منطقه غرب بانك صادرات ايران در شهر تهران بوده و روش نمونه گيري تصادفي ساده است.

 

7-1) روش تجزيه و تحليل داده‌ها

در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول