پایان نامه اصول کار با لیزر

توضیحات محصول

                                 فهرست

مقدمه............................................

فصل اول

           اصول کار لیزر.........................

گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب...............

1-1-گسیل خود به خود..............................

1-2-گسیل القایی..................................

1-3-جذب..........................................

1-4-مبانی نظری لیزر..............................

1-5-طرحهای دمش...................................

فصل دوم

       آناتومی پوست..............................

2-1-لایه اپیدرمس..................................

2-2-لایه کرنیوم...................................

2-3-لایه لوسیدم...................................

2-4-لایه دانه ای..................................

2-5-لایه اسپینوزدم................................

2-6-لایه رشد......................................

2-7-ذرات ملانین...................................

2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟

فصل سوم

        برهمکنش لیزر(نور) با بافت................

3-1-بازتابش و شکست...............................

3-2-جذب..........................................

3-3-پراکندگی.....................................

3-4-محیط مرکب....................................

3-5-انتقال فوتون.................................

3-6-شبیه سازی مونت کارلو.........................

3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت..................

3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب...............

فصل چهارم

        کاربردهای لیزر دربیماری های پوست.........

4-1-لیزردر درمان لکه ها..........................

4-2-لیزر در درماتولوژی...........................

4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2..................

4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL .......

4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد......

4-6- مکانيسم های درمان موهای زائد بوسيله ليزر....

4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک.


فصل پنجم

مقاله های ترجمه شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست.

5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست............

5-1-1-مقدمه......................................

5-1-2-نتایج......................................

5-1-3-بحث وگفتگو.................................

5-1-4-روشهای تجربی...............................

5-2- شبيه سازي FE توليد شده توسط انتشار امواج صوتي سطحي در پوست.................................................

5-2-1-مقدمه......................................

5-2-2- تحليل المان محدود.........................

5-2-3- شبيه سازي دروني...........................

5-2-4- نتایج.....................................

5-2-5- بحث.......................................

5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود...........................................

5-3-1- مقدمه.....................................

5-3-2- روش ها....................................

5-3-3-نتایج......................................

 

فصل ششم

فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی..........

فصل هفتم

    ایمنی لیزر................................

7-1-مقدمه.....................................

7-2-خطرات لیزر................................

7-3-خطرات چشمی................................

7-4-خطرات پوستی...............................

7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان.............

7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن

7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری..................

منابع.........................................

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول