بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي پيرامون عوامل موثر در ازدواج

توضیحات محصول

فهرست مطالب

چكيده ..................................... 1

فصل اول.....................................

مقدمه ..................................... 3

بيان مسئله پژوهش .......................... 6

بيان فرضيه‌هاي پژوهش ....................... 6

هدف پژوهش ................................. 8

ضرورت پژوهش................................ 8

تعريف مفاهيم پژوهش (تعريف نظري مفاهيم، تعريف عملياتي مفاهيم) 9

فصل دوم: دانستنيهاي موجود در مورد عنوان پژوهش و پيشينه پژوهش

بخش نخست ...................................

تاريخچه ازدواج ........................... 15

مفهوم ازدواج ............................. 15

ازدواج در زمان مختلف در ايران ............ 19

ازدواج در ايران امروز .................... 20

ازدواج در كشورهاي مختلف جهان ............. 20

انگيزه، اهداف، فوايد و زمان ازدواج در دين اسلام 23

ازدواج ازديدگاه روانشناسي ................ 24

بخش دوم: ...................................

عوامل زناشويي ............................ 25

تحرك اجتماعي و همسر گزيني ................ 25

دو متغير اساسي: سن و ويژگيهاي فرهنگي ..... 27

انتخاب همسر از ديدگاه فرهنگي ............. 27

بخش سوم: ...................................

عشق در ازدواج ............................ 28

همسان همسري............................... 29

مشكلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج...... 30

پيشينه پژوهش ............................. 31

فصل سوم: روش تحقيق .........................

روش تحقيق ................................ 34

گزينش نمونه .............................. 34

روش نمونه‌گيري ............................ 34

جامعه آماري .............................. 34

حجم نمونه ................................ 35

ابزار تحقيق............................... 35

مدت اجراي تحقيق .......................... 36

روش آماري ................................ 36

فصل چهارم: جمع‌آوري اطلاعات و يافته‌هاي پژوهش .

مقدمه .................................... 38

جداول دو بعدي مربوط به سئوالات پرسشنامه ... 38

فصل پنجم : تجزيه و تحليل نتايج پژوهش .......

استنتاج و نتيجه گيري ..................... 51

موانع و محدوديتهاي طرح تحقيق ............. 54

پيشنهادات ................................ 55

منابع مورد استفاده ....................... 56

ضمائم .................................... 58

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول