بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد آستارا

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ................................

بيان مسئله ...............................

اهميت و ضرورت تحقيق ......................

اهداف تحقيق ..............................

فرضيه هاي تحقيق ..........................

تعاريف عملياتي متغيرها ...................

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

مقدمه ....................................

تعريف اضطراب .............................

علل پيدايش اضطراب ........................

تجربه اضطراب .............................

تاريخچه اضطراب ...........................

مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه واقعيت درماني [گلاسر]

مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه رفتار درماني

انواع اضطراب .............................

اضطراب بهنجار و نابهنجار .................

علايم و نشانه هاي اختلالات اضطراري ..........

پنج قاعده براي مقابله با اضطراب ..........

عوامل موثر در زمينه هاي اضطراب ...........

كنترل صفات اضطراب زا .....................

نحوه مدارا با اضطراب .....................

فهرست مهارتهاي مقابله با اضطراب ..........

اضطراب در چه كساني بيشتر است .............

روشهاي درماني براي اضطراب ................

اضطراب امتحان ............................

علايم و نشانه هاي اضطراب امتحان ...........

شيوع اضطراب امتحان .......................

راه هاي شناسايي اضطراب امتحان ............

راه هاي كاهش اضطراب امتحان ...............

پيشينه تحقيق .............................

جمع بندي .................................

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري ..............................

نمونه و روش نمونه گيري ...................

ابزار اندازه گيري ........................

روشهاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها .....

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

يافته هاي توصيفي .........................

جداول شماره 1 الي 20......................

يافته هاي استنباطي .......................

فرضيه شماره (1)...........................

فرضيه شماره (2)...........................

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

هدف پژوهش و نتيجه گيري ...................

پيشنهادات ................................

محدوديت هاي تحقيق ........................

منابع ....................................

پرسشنامه .................................

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول