بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستی

توضیحات محصول

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركز

 

موضوع پايان نامه:

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

 

استاد راهنما:

استاد احمدي

 

گردآورنده:

شكوفه بنائي

 

سال تحصيلي:

زمستان 1386-1385

 

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه.................................. الف

چكيده تحقيق.............................. د

-شروع موضوع تحقيق..................... 2

-اهميت و ضرورت تحقيق................. 15

-اهداف تحقيق......................... 41..

-طرح سوال پژوهشي..................... 44

-فرضيه هاي تحقيق..................... 46

-تعريف اصطلاحات عملي و نظري........... 47

شرح موضوع تحقيق....................... 49

اهميت و ضرورت تحقيق................... 52

خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني. 53

رشد اجتماعي در دورة نوجواني........... 54

رشد رواني در دورة نوجواني............. 55

عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني  56

چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان...... 57

اهداف طرح تحقيق....................... 58

طرح سؤال پژوهشي....................... 59

فرضيه هاي تحقيق....................... 60

تعريف اصطلاحات و مفاهيم................ 64

نوجواني............................... 66

بهزيستي............................... 67

خانواده............................... 68

رواني – اجتماعي....................... 69

خودپنداري............................. 70

-ادبيات پژوهش........................ 71

-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران 72

-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 73

ادبيات پژوهش............................ 73

تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران.... 74

مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي.................................... 75

-توصيف نوع و روش تحقيق............... 76

-توصيف جامعه آماري................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري.. 78

-روش آماري........................... 79

توصيف نوع و روش تحقيق................... 80

توصيف جامعه آماري....................... 81..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري...... 82

روش جمع آوري اطلاعات..................... 83

روش آماري............................... 84

-مقدمه............................... 85

-تحليل مجذور نمرات T/student........... 86

-تجزيه و تحليل آماري داده ها......... 87

مقدمه................................... 87

-اثبات فرضيه ها...................... 87

-نتيجه گيري كلي...................... 88

-محدوديت هاي تحقيق................... 89

-پيشنهادات........................... 89

-اثبات فرضيه ها...................... 89

-فرضيه............................... 89

-اثبات فرضيه......................... 89

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

نتيجه گيري كلي.......................... 91

توصيف نوع روش تحقيق..................... 91

جامعه آماري............................. 91

روش آماري............................... 91..

متغيرهاي حاضر در اين پروژه.............. 91

محدوديتهاي تحقيق........................ 93

پيشنهادات............................... 95

ضمائم................................... 97

مقياس خودپنداري راجرز................... 99

مقياس عزت نفس رونبرگ................... 101

منابع و مأخذ........................... 103

 

اين پايان نامه با موضوع بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده توسط شكوفه بنائي جهت گذراندن 4 واحد پژوهشهاي علمي انفرادي و دوره كارشناسي و رشته ارتباطات اجتماعي زير نظر اينجانب انجام گرفته در تاريخ ............................ مورد بررسي و با درجه ............................ مورد تأييد قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول