پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

توضیحات محصول
فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري

اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول عمومي

خصوصيات سازمانهاي دولتي

فصل دوم: حسابداري بودجه اي

حسابداري بودجه اي

بودجه و حسابداري دولتي

تعريف بودجه

اصول بودجه

طبقه بندي بودجه

رابطه حسابداري دولتي و بودجه

فصل سوم : بودجه نويسي در ايران

تاريخچه بودجه نويسي در ايران

مراحل بودجه

1-تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه

2-تصويب بودجه

3-اجراي بودجه

4-نظارت بر بودجه

بودجه متداول

بودجه عملياتي

بودجه برنامه اي

واريز تنخواه گردان

موظفين (وظيفه بگير)

منابع تأمين درآمد سازمان بازنشستگي

انواع سپرده هاي دريافتي

حساب مستقل وجوه اختصاصي

عمليات بستن حسابهاي اختصاصي

گروه حساب اوراق بهادار

درخواست اوراق بهادار

اعتبارات طرحهاي عمراني

دفاتر مورد استفاده در حسابداري

برگه حسابداري يا سند حسابداري (برگه حسابداري)

دفتر روزنامه

دفتر كل

دفتر معين

دفاتر معين آماري

دفتر سپرده

اهميت صورتحسابها و گزارشهاي مالي و استفاده كنندگان گزارشات

انواع گزارش مالي و  فرمها (حساب ماهانه- حساب نهايي)

حساب نهايي

تفريغ بودجه

منابع و مأخذ

 

فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:

   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.

  تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

بنابراين حسابداري  دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه8اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي  مالي مربوطه مي باشد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول