بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند

توضیحات محصول

مقدمه

در اين تحقيق، هدف بررسي تأثير عوامل ششگانه مدل FRO، بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند ميباشد. در اين راستا، فرضيات تحقيق مورد آزمون و تحليل قرار گرفتند که در فرضيه اهم اول، تأثير شش بعد قيمت، کيفيت ، خدمات، انعطاف پذيري و قابليت اطمينان بروفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي شهروند بررسي شد و در فرضيه اهم دوم تفاوت تأثير و اهميت نسبي عوامل ششگانه بر وفاداري مشتريان اين فروشگاهها مد نظر قرار گرفت. دراين فصل تلاش شده نتايج حاصل از تحقيق ارائه گردد.

 

نگاهي اجمالي به تحقيق

تحقيق حاضر در خصوص ميزان تاثير 6 بعد مدل FRO بر وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند مورد بررسي قرار گرفت. درفصل اول، كليات تحقيق از جمله فرضيه‌هاي پژوهشي مطرح گرديد. فرضيه اصلي شماره 1 مربوط به تأثير 6 بعد بر وفاداري و فرضية اصلي شمارة 2 راجع به مقايسة ميزان تأثير عوامل موثر بر وفاداري مشتريان مي‌باشد. از آنجا كه مقولة وفاداري و FRO بحث اصلي اين تحقيق مي‌باشند، در فصل دوم مباني نظري تحقيق راجع به آنها مطرح شده است. فصل سوم، راجع به روش تحقيق است كه مشخصات آماري تحقيق نظير جامعة آماري، روش نمونه‌گيري، حجم نمونه و غيره در آن بيان شده است. بعلاوه مدل نظري تحقيق در اين فصل آورده شده است. در فصل چهارم پس از توصيف داده‌ها آزمون‌هاي متعدد جهت بررسي و صحت و سقم فرضيات تحقيق انجام شد و عوامل موثر بر وفاداري رتبه‌بندي گرديد. همچنين ارتباط ويژگي‌هاي فردي مشتريان با نظرات آنان مورد آزمون و تحليل واقع شد. در اين فصل نتايج تحقيق و پيشنهادها بيان مي‌گردد.

 

محدوديت‌هاي تحقيق

الف) كمبود منابع و اطلاعات كتابخانه‌اي در خصوص موضوع جديد FRO

ب) مشكل پر كردن پرسشنامه توسط مشتريان و توصيه آنها نسبت به دقت در تكميل پرسشنامه.

تحليل يافته‌ها

در اين جا ابتدا نتايج حاصل از هر فرضيه به تفکيک بيان گرديده و سپس نتيجه گيريهاي کلي ذکر مي گردد.

* فرضيه اصلي اول

فرضيه اول تحقيق از شش فرضيه فرعي تشکيل شده است که نتايج هر يک جداگانه مطرح مي گردد.

  • فرضيه فرعي شماره1:

نتايج حاصل از اين فرضيه، نشان ميدهد که قيمت بروفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي شهروند مؤثر است.

نتايج حاصل از رتبه بندي بر اساس آزمون فريدمن نشان ميدهد که از ديدگاه مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي شهروند، قيمت لوازم خانگي (64/2) از اهميت بالاتري نسبت به قيمت پوشاک (62/2) مواد غذايي (43/2) و در نهايت مواد آرايشي و بهداشتي (31/2) برخوردار است.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول