بررسي سيستم مديريت پرواز (FMS) در هواپيماي فوكر

توضیحات محصول

فهرست مطالب

1- سپاسگذاري ............................. الف

2-  كليد واژه ............................ ج

3- فصل اول: شرح كلي سيستم FMS ........... 1

1-1 توضيحات كلي در رابطه با سيستم FMS ... 3

1-2 نحوة تغذيه و فعاليت سيستم FMS ....... 8

1-3 اطلاعات ذخيره شده در FMC ............. 9

4- فصل دوم: نحوة عملكرد سيستم FMS ....... 14

2-1 بررسي عمليات مديريت پرواز............. 15

2-2 بررسي انجام عمليات ناوبري توسط FMS .. 18

2-3 مدهاي مختلف ناوبري.................... 24

2-4 نحوه انجام عمليات مديريت پرواز........ 28

2-5 بررسي مد راهنمايي (Guidance) ........... 35

2-6 نحوه فراهم شدن اطلاعات بر روي نشان دهنده هاي EFIS ............................................ 42

2-7 صفحات (CDU pages)CDU .................. 48

2=8 پيغامهاي (CDU Message) CDU ............ 64

2-9 روشهاي تست كردن سيستم FMS ........... 72

5- فصل سوم: نتيجه گيري و پاورقي ها ....... 77

3-1 خلاصه اي از عملكرد سيستم به صورت فلوچارت   78

3-2 توضيحي مختصر در مورد ARINC........... 83

6- فهرست مراجع............................ 86

7- ضمايم.................................. 87

8- واژه نامه.............................. 88

9- چكيده لاتين ............................ 90

فهرست شكلها

شكل 1-1 تصوير يك نمايشگر (CDU) مربوط به FMS ساخت كارخانه كالينز.......................................................................................................................... 4      

شكل 1-2 تصوير يك DATA Loader ............................................ 7

شكل 1-3 نحوة ارتباط FMS با سيستم‌هاي ديگر....... 12

شكل 4-1 ارتباط بين ورودي و خروجي‌هاي FMS ....... 13

شكل 2-1 نمودار مربوط به فازهاي مختلف يك پرواز 17

شكل 2-2 نحوة محاسبه جهت و سرعت باد به وسيلة FMS         19

شكل 2-3 نحوة محاسبه پارامترهاي مختلف ناوبري به وسيلة FMS        20

شكل 2-4 نحوة محاسبه پارامترهاي مختلف سرعت به وسيلة FMS   23

شكل 2-5 الگوريتم مربوط به اولويت انتخاب مدها به وسيلة FMS       27

شكل 2-6 چگونگي استفاده از مراحل مختلف از مد كارآيي

 (PERFORMANCE)در يك پرواز................................................ 31

شكل 2-7 الگوريتم مربوط به مد كارآيي (PERFORMANCE)   33

شكل 2-8 الگوريتم مربوط به مد كارآيي (PERFORMANCE)     34

شكل 2-9 كنترل كننده‌هاي مربوط به AFCAS................ 37

شكل 2-10 بلوك دياگرام مربوط به نحوة توزيع اطلاعات به وسيلة FMC.......................................................................................................................... 40

شكل 2-11 چگونگي نمايش اطلاعات FMS بر روي EFIS در حالت‌هاي مختلف.......................................................................................................................... 43

شكل 2-12 ارتباط بين ‌ARINC LABLEها و SYMBOLهاي مربوط به آن       46

شكل 2-13 كاربرد كليدهاي موجود بر روي CDU .... 50

شكل 2-14 تصوير مربوط به يك FMS FLIGHT PLAN ..... 52

شكل 2-15 الگوريتم مربوط به صفحة GO- AROUND 56

شكل 2-16 الگوريتم مربوط به TACTICAL PAGE ........ 60

شكل 2-17 نمايش خطاهاي FMS و FMC ............................. 70

شكل 2-18 تست FMS از طريق FMC ..................................... 73

شكل 2-19 تستر مربوط به FMS و TAPA حاوي اطلاعات   76

شكل 3-1 نماي فرمت ARINC 429  ............................................ 84

شكل 3-2 نمودار كدبندي ARINC 429  ................................. 85   

جدول (1)SYMBOL SUMMARY................... 88

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول