بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان سبزوار

توضیحات محصول

فهرست مطالب  

 

عنوان                                                                                                          صفحه

  

 

چكيده                                                                                                                1

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه                                                3

بيان مساله                                           4

اهميت و ضرورت تحقيق                                  5

اهداف تحقيق                                          6

موضوع تحقيق                                          6

متغيرها                                              6

فرضيه و سوالات                                        7

مفاهيم و اصطلاحات                                     9

مشكلات و تنگناها                                           11

خلاصه فصل اول                                         12

 

فصل دوم : بيشينه تحقيق                                       

مقدمه                                                14

انواع رويكردها در فرآيند ياددهي -  يادگيري                         15

ياددهي -  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي                       15

نقد ياددهي -  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي                        16

ياددهي -  يادگيري با رويكرد فعال                              17

ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي -  يادگيري با رويكرد فعال                20

رابطه تدريس و يادگيري                                     22

مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري                              23

الگوهاي تدريس                                        24

ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي                           24

ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال                        25

مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال                        26

نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال                              26

الگوي حل مساله                                       26

پيشينه تحقيق                                         30

تحقيقات انجام شده در ايران                                    31

تحقيقات انجام شده در جهان                                 34

خلاصه فصل دوم                                         38

 

فصل سوم : روش اجراي تحقيق                                         

مقدمه                                                40

روش تحقيق                                       41

روش تحقيق توصيفي                                     41

جامعه آماري                                          41

نمونه آماري روش نمونه گيري                                41

روش تجزيه و تحليل آماري                                   41

روائي                                                42

پايائي                                               43

خلاصه فصل سوم                                         43

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش                        

مقدمه                                                46

ليست فرمول ها                                        47

بررسي فرضيات                                         48

جدول و نمودارها                                           52

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1                           53

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2                           54

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3                           55

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4                           56

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5                           57

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6                           58

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7                           59

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8                           60

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9                           61

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10                          62

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11                          63

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12                          64

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13                          65

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14                          66

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول