بررسي انتقال حرارت در وسايل و تجهيزات نيروگاه ( پایان نامه مکانیک سیالات )

توضیحات محصول

فصل اول:پمپ

قسمت اول: تقسيم بندي پمپ‌ها .................... 2

قسمت دوم: انتخاب پمپ و تعاريف  5

قسمت سوم: پمپ‌هاي گريز از مركز 15

قسمت چهارم: پمپ‌هاي پروانه اي و توربيني 24

قسمت پنجم: پمپ‌هاي دوار    30

قسمت ششم: پمپ‌هاي پيستوني 45

قسمت هفتم: پمپ‌‌هاي اندازه‌گير    58

قسمت هشتم: پمپ‌هاي خاص     70

قسمت نهم: نگهداري پمپ 79


 فصل دوم‌‌: بويلر 

مقدمه    92

 تقسيم بندي بر اساس ظرفيت 92

تقسيم بندي بر اساس تيپ و شكل   95

تقسيم بندي از نظر محتواي لوله ها   96

تقسيم بندي از نظر سير كولاسيون سيال عامل     97

اجزاي تشكيل دهنده ي ديگ هاي بخار   98

بررسي ديگ هاي لوله آبي    105

انتقال حرارت در لوله آتشي ها و لوله آبي   112

كاربري و انتخاب ديگ هاي بخار   119


فصل سوم : كوره

مقدمه    130

ساختمان كوره‌ها   130

انواع كوره‌ها 135

كوره‌هاي سنتي 136

كوره هوفمن   137

كوره هاي ماشين بخار   138

كوره‌هاي مخصوص    139

انواع كوره‌هاي الكتريكي    146

كوره هاي مقاومتي 148

مزايا و معايب استفاده از كوره هاي الكتريكي  151

انتقال حرارت در كوره‌ها    152

كاربرد كوره‌ها در صنعت     161

نكاتي پيرامون انتخاب كوره‌ها    164

مدار آب / بخار كوره   169

انتقال حرارت در دسته لوله‌ها    173


فصل چهارم: توربين ها

1-4 تعريف مفهوم .............................. 182

1-1-4 خروجي .................................. 182

2-1-4 سرعت مخصوص ............................. 182

3-1-4 خلاء زائي................................ 184

4-1-4 سرعت رانش............................... 186

2-4 انواع توربين‌ها ........................... 189

1-2-4 توربين پلتون............................ 189

2-2-4 توربين فرانسيس ......................... 191

3-2-4 توربين كاپلان ........................... 194

4-2-4 توربين‌هاي لوله‌اي ....................... 198

1-4-2-4 توربين حبابي.......................... 199

2-4-2-4 توربين لوله‌اي ........................ 201

3-4-2-4 طراحي ژنراتور حاشيه‌اي ................ 202


فصل پنجم – كندانسور

مقدمه    206

چگالنده هاي سطحي 207

چگالنده‌هاي خنك شونده با جريان هواي سرد بصورت تماسي 208

اطلاعات كلي در مورد حذف هوا از چگالنده‌هاي توربيني بخار    218

برج‌هاي خنك‌كن 219

خصوصيات مبدلهاي هوايي     223

جزئيات طراحي خنك‌كن‌هاي هوايي    225

انتخاب كندانسور  228

طبقه بندي كندانسورها براي كاربردهاي صنعتي   230

طراحي حرارتي كندانسورها   233

محافظت و تميز كاري كندانسورها 241

محدودكنندة عمركاري    244

نشت آب سردكننده به كندانسورها 247

تميز كردن كندانسورها      253


فصل ششم : ژنراتور

مقدمه    260

پيشينه تاريخي    261

استانداردها و مشخصات 265

عملكرد ژنراتور   267

اعمال بار    272

انواع ژنراتورها 273

ژنراتورهاي توربيني با ظرفيت كمتر   273

ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته آبي   275

ژنراتورهاي قطب برجسته ديزلي    281

ژنراتورهاي القايي 281

 


فصل هفتم :مبدل هاي حرارتي

مقدمه    283

دسته بندي مبدل هاي گرمايي 284

مبدل هاي لوله اي 284

مبدل هاي گرمايي صفحه اي   294

مبدل هاي گرمايي با سطوح پره دار    304

كثيف شدن مبدل هاي حرارتي 309

تغييرات زماني فاكتور لايه ي جرمي    311

مكانيزم هاي جرم گرفتگي    314

تأثير سرعت سيال 321

تأثير درجه حرارت 322

فاكتور لايه جرمي در عمل    328 


فصل هشتم: برج خنك كن

برج هاي خنك كن   331                                                                                                                                      برج هاي خنك كن تر                                                                                     332                                            

آب جبراني                                                                                                     334                                       

برج هاي خنك كن باجريان طبيعي هوا   334                                                            برج هاي خنك كن باجريان مكانيكي هوا     336                                                         

برج با جريان هواي دميده شده    336                                                                                                                  

برج باجريان هواي مكيده شده 337                                                                                                        

جدول مقايسه برجها باجريان مكيده شده ودميده شده  339                                                                               

برج باجريان مكيده شده مخالف ومتقاطع    339                                                                                              

انتخاب نوع برج خنك كن تر  340                                                                                                       

برج هاي خنك كن خشك    340                                                                     

برج هاي خنك كن خشك مستقيم 342                                                          

برج هاي خنك كن خشك غيرمستقيم   343                                                      

برج هاي خنك كن تروخشك 349                                                                                              

يخ زدگي برج خنك كن    351                                                                                                      

جدول مقايسه برج هاي خنك كن 352                                                                                               

جدول هزينه هاي يكساله برج هاي خنك كن   353                                                                                 


فصل نهم :راكتورهاي هسته اي

مقدمه .......................................  355

انواع راكتور ................................. 356

اجزاي جانبي راكتورها ......................... 363

طراحي راكتور ................................. 376


فصل دهم : خشك كن ها

مقدمه......................................... 380

خشك كن هاي ثابت............................... 381

خشك كن هاي ناپيوسته........................... 382

خشك كن هاي مستقيم............................. 382

خشك كن هاي غير مستقيم......................... 383

خشك كن هاي انجمادي............................ 384

خشك كن هاي مداوم.............................. 385

خشك كن هاي تونلي ............................. 386

خشك كن هاي بشكه اي............................ 386

خشك كن هاي پاششي.............................. 377

منابع و ماخذ ................................. 388

 

                                                                                                           

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول