پروژه مالي صنعت برق

توضیحات محصول

فصل اول
مقدمه:
تاريخچه :
ويژگيهاي صنعت برق :
زمان بري زياد در اجراي پروژه ها :
ضرورت تداوم تأمين برق :
نظارت و كنترل :
انحصار :
آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق
اجراي سياستهاي عدم تمركز :
هزينه يابي :
توجه به منابع و فروش برق :
بخشهاي اماني و خدماتي
ظرفيت سازي :
محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع :
اقدامات انجام شده در زمينه توسعه :
« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »
صنعت برق در برنامه اول عمراني :
صنعت برق در برنامه دوم عمراني :
صنعت برق در برنامه سوم عمراني :
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي :

فصل دوم:
نگاهي به قانون بودجه سال 79 كل كشور
تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي :
بررسي و تحليل حسابهاي روش متحدالشكل حسابداري برق از ديدگاه نظري اصول و استانداردهاي حسابداري :
ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده :
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسيسات برق :
حسابهاي معين تأسيسات برق :
شرح حساب :
تأسيسات توليد برق با نيروي آب :

فصل سوم:
مقدمه :
انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي :
تناوب تجديد ارزيابي :
تعيين مبلغ تجديد ارزيابي :

فصل چهارم:
نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق .
مديريت صندوق :
راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه :
1 ـ تعريف راهبري متمركز وجوه :
2 ـ انواع راهبري متمركز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي :
ب : راهبري متمركز وجوه صنعت برق :
. اهداف اصلي گزارشگري نقدينگي :
هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي :
هدفهاي گزارشگري نقدينگي در اعمال كنترل :
زمان گزارشگري نقدينگي :
انواع گزارشهاي نقدينگي :
نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه :
ويژگيهاي حساب سپرده :

فصل پنجم:
هزينه ها در صنعت برق
هزينه يابي جذبي :
سرشكن هزينه ها سربار توليدي به كالاهاي توليد شده در روش هزينه يابي جذبي را مي توان به سه مرحله مهم تقسيم نمود :
تخصيص و تسهيم
تسهيم مجدد
جذب
تخصيص و تسهيم :

فصل ششم:
هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي :
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت هاي نقدينگي :
فرايند نسبت هاي اهرمي :
نسبت هاي مالي در صنعت برق :
نسبت هاي مالي :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق
ترازنامه :
رويداد هاي بعد از تاريخ ترازنامه :
صورت سود (زيان) انباشته :
صورت حساب سود و زيان
صورت گردش وجوه نقد :

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول